Ikea

Przychody ze sprzedaży Ikea na świecie w roku finansowym 2012 wzrosły aż o 9,5 proc. i wyniosły 27 mld euro. Natomiast zysk netto spółki wyniósł 3,2 mld euro, co oznacza wzrost o 8 proc. w porównaniu z 2011 rokiem. Podobnie jak w ubiegłym roku finansowym, Polska znalazła się na trzecim miejscu, po Rosji i Chinach, pod względem dynamiki wzrostu sprzedaży produktów Ikea na świecie. Przychody ze sprzedaży w Polsce wyniosły 1,91 mld zł, czyli wzrosły o 12,2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Tak dobre rezultaty Grupy Ikea to wynik zwiększenia wolumenu sprzedaży oraz dalszych działań mających na celu obniżanie kosztów działalności firmy. W roku finansowym 2012 Ikea kontynuowała również obniżanie cen dla klientów przy jednoczesnej poprawie jakości produktów. W ciągu minionej dekady ceny w Ikea zmniejszyły się o ponad 20 proc.

– Idea biznesowa Ikea nabiera obecnie coraz większego znaczenia i dziś jest bardziej istotna niż kiedykolwiek. Ludzie na całym świecie coraz bardziej doceniają pięknie zaprojektowane, funkcjonalne meble i inne rozwiązania dla domu, które oferujemy w przystępnych cenach. W roku finansowym 2012 Ikea zanotowała wzrost na wszystkich rynkach, na których działamy. Największy wzrost osiągnęliśmy w Chinach, Rosji i Polsce, a także w Stanach Zjednoczonych i Niemczech. Na całym świecie otworzyliśmy 11 nowych sklepów i zatrudniliśmy 8 tys. nowych pracowników – powiedział Mikael Ohlsson, prezes i dyrektor zarządzający Grupy Ikea.

Obecnie w Ikea pracuje 139 tys. osób, a 47 proc. kadry zarządzającej stanowią kobiety. Wraz z początkiem 2013 roku stanowisko dyrektora sieci sklepów Ikea w Polsce objęła Evelyn Higler.

Zyski osiągnięte przez Grupę Ikea w roku finansowym 2011 zostały zainwestowane w budowę nowych oraz rozwój istniejących sklepów,  w stworzenie ponad 2 tys. produktów i nowych usług, jeszcze lepiej odpowiadających potrzebom klientów oraz w sklep internetowy. Firma poczyniła również znaczące inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym głównie w zakup farm wiatrowych oraz panele słoneczne. Obecnie Ikea produkuje energię odnawialną na poziomie odpowiadającym 1/3 całkowitego zużycia energii przez firmę.

Inwestycje w Polsce objęły rozpoczęcie budowy nowego, większego sklepu we Wrocławiu. W 2012 roku odbyło się również uroczyste otwarcie kompleksu produkcyjnego Swedspan, należącego do Grupy Ikea, w gminie Orla.
Na rok finansowy 2013 zaplanowano rozpoczęcie rozbudowy i modernizację Parku Handlowego Bielany we Wrocławiu, rozpoczęcie budowy nowego sklepu Ikea wraz z dwupoziomowym centrum handlowym w Lublinie, a także otwarcie magazynu zewnętrznego w Katowicach.

Rok finansowy 2012 trwał od 1 września 2011 roku do 31 sierpnia 2012 roku.