Galeria Piatra Neamt

Spółka Globe Trade Centre SA wraz z jednym z międzynarodowych inwestorów prywatnych zdecydowali o anulowaniu transakcji sprzedaży trzech małych centrów handlowych w Rumunii. Decyzja ta jest efektem braku porozumienia dotyczącego finalnych warunków transakcji. GTC analizuje obecnie alternatywne rozwiązania.

Strony niedoszłej transakcji, rozwiązały umowę wiążącą, która obecnie nie ma już żadnych skutków prawnych dla żadnej z nich.

Każda z trzech nieruchomości będących przedmiotem planowanej transakcji, dysponuje od 10 do 14 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia. Centra te położone są w małych i średnich miastach w Rumunii: Buzau, Piatra Neamt oraz Suceava.

GTC przeznaczyła trzy nieruchomości w Rumunii na sprzedaż w wyniku decyzji o skupieniu się wyłącznie na sektorze dużych centrów handlowych. Jest to efekt zmiany warunków rynkowych, stosunkowo wysokich kosztów operacyjnych w przypadku małych centrów, jak również innej struktury ich najemców, która skutkuje brakiem synergii z większymi obiektami handlowymi Grupy.

GTC w październiku 2012 roku odkupiła od Polnord pozostałe 50 proc. udziałów w projekcie, który zakłada budowę centrum handlowego Galeria Wilanów w Warszawie. W wyniku transakcji, GTC sama zrealizuje projekt a potem samodzielnie będzie zarządzać galerią.

Równocześnie z projektem w Wilanowie, GTC zamierza też budować nowoczesne centrum handlowo-rozrywkowe w północnej części Warszawy, na 4,9 hektarowej działce położonej w dzielnicy Białołęka.