Gorsze prognozy dla handlu

W styczniu br. ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany jest bardziej negatywnie niż w grudniu i gorzej niż w analogicznym miesiącu poprzednich ośmiu lat. Bieżąca i przyszła sprzedaż oraz sytuacja finansowa oceniane są bardziej pesymistycznie niż przed miesiącem. Jednostki zapowiadają, iż ceny towarów w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć w tempie zbliżonym do prognozowanego w grudniu – czytamy w grudniowym raporcie Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącym koniunktury w handlu.

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w styczniu na poziomie minus 17 (w grudniu minus 13). Poprawę koniunktury sygnalizuje 10 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 27 proc. (w grudniu odpowiednio 12 proc. i 25 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Bieżąca i przyszła sprzedaż oraz sytuacja finansowa oceniane są bardziej negatywnie niż przed miesiącem. Przedsiębiorcy nadal sygnalizują nadmierny poziom zapasów towarów. W związku z tym planowane jest dalsze ograniczanie ilości towarów zamawianych u dostawców. Przewidywany spadek zatrudnienia może utrzymać się na poziomie prognoz z grudnia. Jednostki sygnalizują podobny jak przed miesiącem wzrost bieżących i przyszłych cen towarów

W poszczególnych klasach wielkości i branżach handlowych oceny koniunktury są zróżnicowane, choć we wszystkich grupach negatywne. W podziale na klasy wielkości najgorzej koniunkturę oceniają jednostki o liczbie pracujących do 49 osób. Pesymistyczne oceny w tym zakresie zgłaszają przedstawiciele wszystkich prezentowanych branż: artykuły gospodarstwa domowego ogółem (minus 25 – spadek o 2 p. proc.), pojazdy samochodowe (minus 19 – spadek o 2 p. proc.), żywnościowej (minus 19 – spadek o 8 p. proc.) oraz włókno, odzież, obuwie (minus 13 – bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca).

Spośród badanych jednostek, w styczniu 4,8 proc. podmiotów nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności w handlu detalicznym (4,3 proc. przed rokiem). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorców zgłaszających występowanie barier związane są z: konkurencją na rynku (barierę tę sygnalizuje w styczniu br. 60 proc. przedsiębiorstw, 57 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.), kosztami zatrudnienia (58 proc. w styczniu br., 55 proc. przed rokiem), niedostatecznym popytem (48 proc. w styczniu br., tak jak w analogicznym miesiącu ub. r.) oraz wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (47 proc. w styczniu br., tak jak przed rokiem).