Centrum handlowe
Centrum handlowe

Z ostatniego raportu firmy CBRE wynika, że w sektorze powierzchni handlowych widać dalszą ekspansję światowych marek w Polsce, z których 20 proc. planuje otwarcie w 2013 roku po więcej niż 30 sklepów.

Polska zajmuje piąte miejsce wśród krajów najczęściej pojawiających się na liście  zainteresowań tych marek w Europie. Planują one w 2013 roku uruchomić  w Polsce około 140 nowych sklepów, co stawia nasz kraj na wysokim trzecim miejscu pod względem skali planowanej ekspansji, po Niemczech i Hiszpanii.

Według CBRE zarówno w naszym kraju, jak i całym regionie, widoczne jest na rynku nieruchomości zjawisko polaryzacji, co w sektorze powierzchni handlowych oznacza, że popyt dotyczy przede wszystkim najwyższej jakości lokali, w najbardziej atrakcyjnych miejscach, w największych miastach. Przy ograniczonej podaży nowej powierzchni spełniającej te kryteria, detaliści będą mieli w 2013 roku problemy ze znalezieniem powierzchni odpowiadających ich oczekiwaniom.

Rynek najmu powierzchni w Europie pozostanie w bieżącym roku relatywnie stabilny, przy czym wzrost stawek czynszu będzie ograniczony do nielicznych, najlepszych obiektów handlowych i biurowych, gdzie popyt przewyższa podaż. Choć popyt i czynsze za powierzchnie magazynowe raczej nie zmienią się w tym roku, pozytywnym zjawiskiem będą zmiany idące w ślad za rozwojem handlu internetowego, które wymuszają wdrażanie nowych rozwiązań logistycznych. Zarówno na rynku najmu, jak i inwestycji w aktywa nieruchomościowe, widać w Europie wyraźny rozdźwięk między krajami północy a południa. Stabilne wskaźniki, czy nawet wzrosty cen, są przywilejem najlepszych aktywów na rynkach północnych.

CBRE to firma doradcza działająca w sektorze nieruchomości komercyjnych. Ma ona siedzibę główną w Los Angeles, zatrudnia około 34 tys. pracowników i obsługuje inwestorów, właścicieli oraz najemców nieruchomości.