Tchibo z Certyfikatem Zielony Sklep
Tchibo z Certyfikatem Zielony Sklep

Sklepy Tchibo, jako pierwsze w Polsce, otrzymały Certyfikat Zielony Sklep. O takie oznaczenie mogą ubiegać się wszystkie podmioty branży handlowo-usługowej posiadające punkty sprzedaży detalicznej.

Certyfikat Zielony Sklep powstał w wyniku współpracy firmy Tchibo Warszawa z organizacją pozarządową Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. – Pozwoliło to na wypracowanie konsensusu pomiędzy wizją organizacji pozarządowej a realnym, rynkowym funkcjonowaniem dużego międzynarodowego przedsiębiorstwa, prowadzącego punkty sprzedaży na terenie całej Polski – wyjaśnia Ewa Figórska, kierownik Centrum Edukacji Ekonomicznej z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska.

– Certyfikat Zielony Sklep to pierwszy tego typu standard ekologiczny na polskim rynku. Dzięki zewnętrznej weryfikacji podejmowanych działań, poprzez certyfikujący audyt środowiskowy, firma może w niezależny sposób potwierdzić swoje osiągnięcia, a po otrzymaniu certyfikatu pozyskać nowych, bardziej świadomych i wymagających klientów. Standard koncentruje się na prostych i praktycznych rozwiązaniach możliwych do wdrożenia w typowym dla branży miejscu pracy – dodaje Figórska.

Sklepy Tchibo jako pierwsze w Polsce otrzymały Certyfikat Zielony Sklep.  Jest to niezależne potwierdzenie, że  tego rodzaju placówki  działają w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego i uwzględniają zasady społecznej odpowiedzialności. – Realizując nasz program prośrodowiskowy w obszarze sprzedaży i administracji, zauważyliśmy brak standardu  środowiskowego dedykowanego punktom sprzedaży detalicznej – mówi Ewelina Wasilewska, kierownik ds. CSR w Tchibo Warszawa. – Wspólnie z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska udało nam się stworzyć taki standard, który może służyć całej branży. Jako pierwsi w Polsce wdrożyliśmy standard i uzyskaliśmy Certyfikat Zielny Sklep dla 51 sklepów Tchibo – dodaje Wasilewska.

Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały opracowane na kanwie międzynarodowych standardów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu ISO 26000 i zasad raportowania zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative (GRI). Międzynarodowa norma ISO 26000 zawiera wytyczne, do jakich wszelkiego rodzaju organizacje powinny się stosować, by działać odpowiedzialnie. Z kolei GRI to zestaw ramowych zasad i szczegółowych wskaźników raportowania kwestii ekonomicznych, społecznych, środowiskowych i społecznych odnośnie zrównoważonego rozwoju.

Aby otrzymać Certyfikat, firma musi się poddać szczegółowemu audytowi środowiskowemu, przeprowadzanemu przez akredytowanego audytora Fundacji. Raport z audytu zatwierdzany jest podczas spotkań Komisji ds. Certyfikatu Zielony Sklep. System certyfikacji jest trójstopniowy; w zależności od poziomu spełnienia kryteriów fakultatywnych, firma może otrzymać trzeci, drugi lub pierwszy (najwyższy) stopień certyfikatu. Certyfikat przyznawany jest na okres dwóch lat. Po tym okresie konieczne jest ponowne poddanie się procesowi weryfikacji.

W Polsce Tchibo obecne jest od 1992 r. Reprezentuje model biznesowy, łączący profesjonalną wiedzę o kawie ze sprzedażą produktów użytkowych, oferowanych w tygodniowym cyklu w sklepach oraz w sklepie internetowym Tchibo.pl.

Sieć sklepów Tchibo w Polsce liczy 51 punktów sprzedaży. E-sklep Tchibo.pl zajmuje 6. miejsce pod względem liczby użytkowników wśród sklepów internetowych w Polsce . Firma Tchibo Warszawa jest notowana na 25 pozycji w Rankingu Odpowiedzialnych Firm.