Salon Gino Rossi

Zarząd Gino Rossi SA poinformował, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Gino Rossi w styczniu 2013 roku wyniosły 19 mln zł i są wyższe o 19 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Sprzedaż spółki Gino Rossi w styczniu 2013 r. wyniosła 10,6 mln zł., i jest wyższa od sprzedaży osiągniętej w styczniu 2012 r. o 18 proc.

Sprzedaż spółki Simple wyniosła w styczniu 2013 r. 9 mln zł i jest wyższa od osiągniętej w styczniu 2012 r. o 26 proc. Sprzedaż w kanale detalicznym wyniosła 6,8 mln zł i przewyższa  osiągniętą w styczniu 2012 roku o 14 proc.

Jak już informowaliśmy, Gino Rossi SA planuje otworzyć w 2013 roku do 5. sklepów obuwniczych i 4 sieci odzieżowej Simple.

Celem spółki na ten rok jest także wzrost wartości eksportu o 20-30 proc. Spółka skupi się na rozwoju sprzedaży eksportowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, na starannej selekcji sklepów multibrandowych ( wprowadzanie do sklepów multibrandowych stoisk firmowych z własnym wystrojem) oraz na uruchomieniu sklepów internetowych obu marek.

Gino Rossi obecnie posiada około 100 sklepów obuwniczych w Polsce i za granicą ( m.in. w Niemczech, Rosji, Czechach, na Ukrainie).