Komputronik SA, dystrybutor sprzętu komputerowego według wstępnych danych wypracował w styczniu 2013 roku (pierwszy miesiąc czwartego kwartału roku obrachunkowego 2012/2013, kończącego się 31 marca 2013 roku) przychody w ujęciu jednostkowym w wysokości 127 mln zł, w porównaniu do 80 mln zł wypracowanych w styczniu 2012 roku. Oznacza to wzrost o 58 proc. W tym okresie nie zanotowano transakcji o charakterze jednorazowym.

Wzrost sprzedaży spółka zawdzięcza rosnącym obrotom poza Polską, dalszemu wzrostowi sprzedaży detalicznej w sieci Komputronik  oraz wysokiej dynamice wzrostu sprzedaży przez internet.

– Rynek jest obecnie bardzo wymagający i konkurencyjny, dlatego też zdecydowaliśmy się pod koniec ubiegłego roku na wprowadzanie bardziej agresywnej polityki cenowej. Konsekwencją tego są z jednej strony niższe marże, z drugiej dynamiczny wzrost sprzedaży, a co za tym idzie również naszych udziałów w rynku, który charakteryzuje się obecnie niewielką dynamiką wzrostu – powiedział Wojciech Buczkowski, prezes zarządu Komputronik SA.

Komputronik SA ma obecnie około 220 salonów. Wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Komputronik, do której należą również: Benchmark, Komputronik API, Idea Nord, Cogitary, Movity, KEN TI, a także czeska spółka K24. Komputronik SA od 2007 roku jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.