Wizualizacja obiektu handlowo-usługowego Półwiejska 2

Po raz trzeci będzie prowadzone postępowanie o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę obiektu handlowo-usługowego przy ulicy Półwiejskiej 2 w Poznaniu. Taką decyzję podjął Wojewoda Wielkopolski. Inwestor spółka Deptak Projekt P2 wniosek o pozwolenie na budowę złożyła w grudniu 2011 roku.

7 listopada 2012 roku Prezydent Miasta Poznania wydał decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji przy ulicy Półwiejskiej 2. Od decyzji tej Inwestor złożył odwołanie 17 stycznia 2013 roku. Wojewoda Wielkopolski uchylił decyzję o odmowie pozwolenia na budowę i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Urząd Miasta Poznania. Uchylenie pozwolenia na budowę było wynikiem odwołania od tej decyzji, złożonego przez mieszkańców dwóch kamienic położonych po przeciwnych stronach ulic Półwiejskiej i Krysiewicza. W uzasadnieniu decyzji o uchyleniu pozwolenia na budowę Wojewoda Wielkopolski zgodził się z argumentami skarżących, iż ich nieruchomości znajdują się w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji i z tego powodu powinni oni uczestniczyć w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę w charakterze strony.

Decyzja o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę została podjęta przez Urząd Miasta po powtórnym przeprowadzeniu postępowania. W toku tego postępowania Urząd Miasta rozszerzył krąg osób uznanych za strony. W trakcie tego postępowania mieszkańcy dwóch kamienic położonych po przeciwnych stronach ulic Półwiejskiej i Krysiewicza podważali prawidłowość wykonania projektu budowlanego autorstwa renomowanej pracowni projektowej, RKW, a Inwestor złożył dodatkowe wyjaśnienia dotyczące projektu i ekspertyzy stwierdzające, że projekt został wykonany prawidłowo. Pomimo tego Urząd Miasta odmówił zatwierdzenia projektu i wydania pozwolenia na budowę, choć ten sam projekt został zatwierdzony w pozwoleniu na budowę wydanym w czerwcu 2012 roku. Od tej decyzji Inwestor złożył odwołanie, w którym podnosił brak podstaw do odmowy zatwierdzenia projektu. Odwołanie od odmownej decyzji złożyli również skarżący mieszkańcy, podnosząc niewystarczające uzasadnienie odmownej decyzji.

Analizując wydaną decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i odmowie wydania pozwolenia na budowę oraz złożone odwołania, Wojewoda Wielkopolski wskazał szereg nieprawidłowości dotyczących sposobu prowadzenia procedury o pozwolenie na budowę.

Inwestor podchodzi do zaistniałej sytuacji z umiarkowanym optymizmem. Podkreślał, iż pozyskano już finansowanie inwestycji, najemcy wspierają projekt, a Generalny Wykonawca zasygnalizował swoje zrozumienie dla opóźnienia realizacji projektu. Inwestor ma nadzieję, iż zarówno Prezydent Miasta Poznania jak i Wojewoda Wielkopolski zakończą postępowanie administracyjne pomyślną dla spółki Deptak Projekt P2 sp. z o.o. decyzją. Wkrótce zostanie zaprezentowany terminarz prac i planowany termin otwarcia obiektu.

Powierzchnia całkowita Półwiejskiej 2 ma wynieść 16,5 tys. mkw. Łączna powierzchnia najmu wyniesie ponad 11 tys. mkw., z czego 6,7 tys. mkw. to powierzchnia handlowo-usługowa.

Deptak Projekt P2 pod koniec 2012 roku podpisała z bankiem BRE Hipoteczny umowę kredytową na budowę obiektu Półwiejskiej 2 w Poznaniu. Kwota pożyczki wynosi 16,5 mln euro. Ponadto spółka w zeszłym roku podpisała pierwszą umowę najmu ze spółką LPP SA. Łącznie na trzech poziomach (pow. 3940 mkw.) pojawi się multibrandowy salon spółki w którym znajda się marki: Reserved, Reserved Kids, House, Cropp, Mohito, Home& You oraz nowa marka LPP.

Obiekt zostanie wybudowany w śródmiejskiej dzielnicy handlowej Poznania, u zbiegu ulic Półwiejskiej i Krysiewicza, przy miejskim węźle komunikacyjnym placu Wiosny Ludów. Inwestorem projektu Półwiejska 2 jest Deptak Projekt P2 sp. z o.o. Udziałowcami spółki są Confinance Properties Ltd. oraz Budlex Sp. z o.o. Budlex należy do firmy Erbud SA. Confinance Properties to spółka inwestycyjna wchodząca w skład GN GROUP – firmy deweloperskiej.

Autorem koncepcji i projektu architektonicznego jest RKW Rhode Kellermann Wawrowsky, międzynarodowa pracownia architektoniczna.