Salon Planet Outdorr w CH Wola Park

Timothy Mark Roberts złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki Euromark Polska SA. Powodem rezygnacji były obawy związane z niezdolnością spółki do utrzymania wartości swoich aktywów przy obecnej działalności oraz brak postępów w procesie sprzedaży firmy odpowiedniemu inwestorowi, na co dotychczasowy prezes nie miał wpływu..

Ponadto spółka poinformowała, że ze swoich funkcji zrezygnowali Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Peter Whiskerd-Węgorzewski, Wiceprzewodniczący Aleksander Romanowski oraz pozostali członkowie rady nadzorczej w osobach: Daniel Jagodziński, Teresa Warburton i Adam Piekarski.

Według członków rady nadzorczej spadek wartości zasobów spółki w ciągu ostatnich 4-5 tygodni jak również brak postępu w kwestii sprzedaży przedsiębiorstwa odpowiedniemu podmiotowi, budzą wielkie zaniepokojenie.

W grudniu sąd wydał postanowienie o upadłości Euromark w celu likwidacji jej majątku. Spółka jest właścicielem sieci sklepów Planet Outdoor.

Przypomnijmy, spółka Euromark Polska po odnotowaniu rekordowych strat w roku obrotowym 2011/2012 oraz wypowiedzeniu jej przez banki umów kredytowych, pod koniec listopada 2012 złożyła do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Natomiast Bank Millenium SA, który jest wierzycielem spółki wnioskował do sądu o upadłość likwidacyjną. Spółka poinformowała też o sprzedaży praw do znaków towarowych marek Khyam, Wynnster, Campus oraz Planet Outdoor.

Firma posiada 26 salonów sprzedaży Planet Outdoor, z czego większość mieści się w centrach i galeriach handlowych.

Euromark Polska SA powstała w 1993 roku jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Początkowo, podstawowym przedmiotem działalności była sprzedaż namiotów, śpiworów, plecaków i akcesoriów campingowych, dwa lata później spółka uzupełniła swój asortyment o odzież i obuwie. Spółka zaczęła dynamicznie rozwijać się od roku 1997, kiedy na rynek polski wprowadzono markę Campus.