Sklep Intersport

Spółka Intersport Polska SA według wstępnych wyników wypracowała w 2012 roku łączny przychód netto ze sprzedaży w wysokości ponad 233 mln zł, co stanowi wzrost o 20,1 proc. w porównaniu do roku 2011. W tym obroty w specjalistycznych sklepach sportowych wzrosły o 13 procent i wyniosły prawie 219,7 mln zł. Natomiast sprzedaż prowadzona w wydzielonych stoiskach na stadionach i strefach kibiców podczas turnieju EURO osiągnęła poziom ponad 13,3 mln zł.

Narastająco w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku spółka wypracowała zysk brutto w wysokości ponad 1 mln zł, wobec straty brutto na poziomie 14,8 mln zł odnotowanej w roku 2011. EBITDA osiągnięta przez spółkę w roku 2012 wyniosła 10,3 mln zł, wobec straty w wysokości minus około 4,8 mln zł w roku poprzednim.

Zdaniem zarządu Intersport poprawa wyników finansowych w 2012 roku jest głównie rezultatem zdecydowanej poprawy wyników w salonach firmowych oraz korzystnego efektu EURO, który był dla spółki dodatkowym motorem sprzedaży.

W 2012 roku sieć Intersport uruchomiła dwa nowe salony w Gorzowie Wielkopolskim i Kielcach oraz zamknęła jeden salon w Krakowie. Łącznie sieć sprzedaży została powiększona o 6 proc. w stosunku do 2011 roku.

Grupa Intersport zajmuje się detaliczną sprzedażą artykułów sportowych. Intersport Polska SA jest członkiem międzynarodowej Grupy Intersport od 2005 roku i prowadzi działalność handlową w 32 salonach własnych, które zlokalizowane są w 21 największych miastach Polski. Łączna powierzchnia sprzedaży wynosi ponad 32 tys. mkw.