Traf Press
Traf Press

Traf Press – najmłodsza ogólnopolska sieć franczyzowa Kolportera – powiększa liczbę salonów na terenie całej Polski. Jak podkreśla  Grzegorz Fibakiewicz, Kolporter stawia przede wszystkim na dobre  lokalizacje – w atrakcyjnych handlowo miejscach, pozwalających na efektywną działalność punktów zrzeszonych w sieci Traf Press.

W ubiegłym roku Kolporter podpisał ok. 300 umów, w bieżącym roku firma zamierza podpisać kolejnych 200 umów.

– Traf Press jest ofertą kierowaną do właścicieli prywatnych punktów sprzedaży. To przedsiębiorcy, którzy siłą rzeczy mają ograniczone możliwości organizacyjne, ich punkty są niewielkie, nie mogą więc konkurować z placówkami zrzeszonymi w innych sieciach handlowych. Tymczasem obecność w Traf Pressie daje im szanse na lepsze funkcjonowanie, a także, dzięki naszemu wsparciu marketingowemu i udziałowi w programach konsumenckich, na osiągnięcie dodatkowych przychodów. Nic dziwnego, że zainteresowanie współpracą jest duże – mówi Grzegorz Fibakiewicz, wiceprezes zarządu Kolportera, odpowiedzialny za Departament Dystrybucji Prasy.

Zasady współpracy w ramach sieci Traf Press polegają na tym, że właściciele kiosku lub saloniku prasowego, prowadzący działalność gospodarczą i dysponujący umową najmu lokalu lub dzierżawy gruntu, zobowiązują się sprzedawać w swoim punkcie prasę i usługi terminalowe (doładowania prepaid, akceptacja kart płatniczych, opłacanie rachunków) dostarczane wyłącznie przez Kolportera.

Franczyzobiorca może również zaopatrywać się w tej spółce w produkty FMCG, a więc papierosy, artykuły tytoniowe, karty telefoniczne, karty prepaidowe, słodycze, lekarstwa OTC, kosmetyki, zabawki.

Wszystkie punkty handlowe, zrzeszone w sieci, posiadają wspólną identyfikację wizualną i są oznaczone logiem Traf Press.

Traf Press to sieć franczyzowa Kolportera, skupiająca właścicieli kiosków i sklepów typu salonik prasowy. Traf Press wystartował 1 lutego 2012 roku i do grudnia ubiegłego roku Kolporter podpisał około 300 umów z handlowcami, którzy zdecydowali się przystąpić do sieci.