Salon Smyk
Salon Smyk, EM&F

Z ostatniego raportu grupy EM&F wynika, że zysk operacyjny grupy wyniósł 112,3 mln zł i był wyższy od oczekiwań analityków na poziomie 99,6 mln zł.

Zysk netto grupy, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł w czwartym kwartale 2012 roku 40,5 mln zł. Analitycy spodziewali się jednak 62,1 mln zł zysku netto.

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 1,123 mld zł (wzrost o 4 proc. rok do roku) wobec konsensusu 1,211 mld zł przychodów.

– Do wzrostu przychodów najbardziej przyczyniły się spółki z grupy Smyk oraz grupy Empik. Szkoły Językowe również zanotowały duży wzrost przychodów (+18 proc. rdr) – informuje grupa.

Jak pisze spółka do pozytywnego wyniku przyczynił się: dynamiczny wzrost przychodów w kanale internetowym, głównie za sprawą e-sklepów empik.com i smyk.com oraz wysoki wzrost sprzedaży w sieciach sklepów franczyzowych z modą.

Wzrost przychodów LFL w Grupie Smyk w IV kwartale 2012 r. wynika z wysokiej sprzedaży w Polsce (wzrost o 8,4 proc. rok do roku). Wynik grupy obniżyła niska sprzedaż w niemieckiej sieci SpieleMax (-8,6 proc. LFL rdr). W salonach Empik nastąpił spadek sprzedaży LFL o 2,9 proc. rdr w IV kwartale 2012 r. na skutek mniejszej liczby odwiedzających (spadek o 2 proc. rdr) oraz trendu spadkowego w sprzedaży w kategoriach film, muzyka, prasa i multimedia. Trend ten został do pewnego stopnia zrekompensowany dynamiką sprzedaży artykułów papierniczych oraz lifestyle.

W IV kwartale 2012 r. rentowność brutto na sprzedaży grupy EM&F wzrosła i wyniosła 42,6 proc., a marża brutto w ujęciu wartościowym wzrosła o 5 proc. rdr do 478 mln zł. Do wzrostu przyczyniła się grupa Smyk, salony Empik, e-commerce oraz szkoły językowe.

Po czterech kwartałach 2012 roku NFI Empik miał 3,24 mld zł przychodów. EBIT wyniósł 122,4 mln zł. Zysk netto, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł 6,4 mln zł.

Na koniec 2012 r. łączna powierzchnia handlowo-usługowa Grupy EM&F wynosiła 343,2 tys. mkw. W 2012 roku sieć handlowo-usługowa grupy powiększyła się netto o 8 salonów Empik, 23 sklepy w grupie Smyk, 9 szkół języka angielskiego Speak Up, 24 sklepy w grupie Moda i Uroda. W 2012 r. zostało zamkniętych 67 sklepów marek, z którymi zostały rozwiązane umowy franczyzowe. Zamknięcie pozostałych 26 sklepów planowane jest do końca I kwartału 2013 r.

Łączne wydatki inwestycyjne grupy EM&F w IV kwartale 2012 r. wyniosły 82 mln zł, co oznacza wzrost o 53 proc. rdr.

Jak informuje EM&F celem na ten rok jest m.in. rozwój handlu internetowego i ekspansja międzynarodowa (Niemcy, Rosja, Turcja) grupy Smyk, w grupie Empik zastąpienie nisko marżowych kategorii o malejącej sprzedaży (prasa, muzyka, filmy, multimedia) asortymentem niewydawniczym (artykuły podarunkowe, papiernicze, wyposażenia wnętrz, akcesoria kuchenne, przybory szkolne, gadgety, itp.), rozszerzenie oferty sklepów internetowych, rozwój online zagranicą (Turcja, Rosja, Niemcy) i rozwój szkół językowych w Rosji i Turcji. Planowane jest też uruchomienie szkoły Speak Up Online.