CCC
CCC

Jak podaje w raporcie spółka zysk netto grupy CCC w IV kwartale 2012 roku wyniósł 55,2 mln zł. Rok wcześniej w tym samym czasie firma zarobiła 64 mln zł. Konsensus rynkowy zakładał zysk netto na poziomie 65,7 mln zł.

Zysk operacyjny w ostatnim kwartale 2012 roku wyniósł 73,1 mln zł wobec 80,6 mln zł zysku operacyjnego w analogicznym okresie 2011 roku. Oczekiwania rynkowe zakładały 85,1 mln zł EBIT.

Przychody wzrosły do 435,8 mln zł z 364,4 mln zł w IV kwartale 2011 roku.

Po czterech kwartałach 2012 roku zysk netto grupy spadł do 118,05 mln zł z 122,77 mln zł, zysk operacyjny do 156,3 mln zł z 159,05 mln zł, a przychody wzrosły do 1,317 mld zł z 1,091 mld zł.

Na koniec grudnia 2012 roku sieć sprzedaży grupy CCC obejmowała 709 placówek.

Powierzchnia sprzedaży w placówkach własnych wzrosła o 24,7 proc. i wynosiła na koniec grudnia 188,9 tys. mkw. (w tym: 156,6 tys. mkw. w Polsce).

Powierzchnia sprzedaży w placówkach franczyzowych spadła o 44,1 proc. i wynosiła na koniec 2012 roku 12,7 tys. m kw. (w tym 6,7 tys. mkw. w Polsce).