Bogusz Kruszyński

O 18 proc. do 31,6 mln zł wzrosły w styczniu łączne przychody Grupy Redan SA, właściciela marek Top Secret, Troll i Drywash oraz sieci dyskontowej TextilMarket. Według wstępnych szacunków Grupa zrealizowała w tym okresie marżę handlową na poziomie 41 proc., czyli tylko o nieco ponad 1 p.p. mniej niż rok wcześniej.

W styczniu szczególnie udana była sprzedaż w segmencie modowym, która poprawiła się o blisko jedną trzecią.

Sprzedaż odzieży oferowanej pod markami Top Secret, Troll i Drywash w styczniu bieżącego roku sięgnęła 17,4 mln zł. To o 29 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

– Wysoka dynamika przychodów w segmencie modowym wynika w dużej mierze z bardzo dobrej sprzedaży na rynkach zagranicznych – mówi Bogusz Kruszyński, wiceprezes Redan SA.

W tym kanale w styczniu, licząc rok do roku, obroty niemal się podwoiły. Handel na rynku ukraińskim i rosyjskim zapewnia Grupie Redan blisko jedną czwartą obrotów tego segmentu i w opinii zarządu, systematycznie zwiększa się jego znaczenie.

Stale bardzo duży wzrost przychodów notuje także segment e-commerce. Sprzedaż we wszystkich e-sklepach w Polsce i na Ukrainie w styczniu była także niemal dwa razy większa niż rok wcześniej, co oznacza utrzymanie tempa wzrostu w tym kanale sprzedaży na poziomie osiąganym w minionym roku.

– Jeszcze dużo większe wzrosty przychodów, w porównaniu z krajowym e-commerce, notujemy w sprzedaży on-line na rynkach zagranicznych. Choć na razie nie stanowią one znaczących udziałów w łącznych obrotach sektora fashion, to bardzo wysoka dynamika przekraczająca 300 proc. jest jednak optymistycznym prognostykiem na kolejne okresy – twierdzi Kruszyński.

Znaczący wzrost obrotów segmentu modowego został okupiony tylko nieznacznym obniżeniem poziomu marży, która w styczniu r/r spadła o 2 p.p. do 44 proc. – To głównie efekt prowadzonych wyprzedaży, które dominowały w tym miesiącu – tłumaczy Wiceprezes Redanu.

Przypomnijmy, w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i Drywash na koniec stycznia 2013 r. funkcjonowały 224 sklepy własne i franczyzowe o łącznej powierzchni 35,3 tys. mkw., co oznacza wzrost powierzchni handlowej o 10 proc. r/r.

Sieć TextilMarket na koniec stycznia składała się z 275 sklepów własnych o łącznej powierzchni 60,8 tys. mkw., co oznacza 10 proc. przyrost powierzchni handlowej r/r.