Renata Kusznierska, Savills
Renata Kusznierska

Badania brytyjskich specjalistów z firmy Carbon Trust wskazują, że do roku 2020 tamtejsza gospodarka może zaoszczędzić 4 miliardy funtów na samych kosztach zużycia energii. Współpraca z firmą Savills w zakresie  redukcji tych kosztów w nieruchomościach komercyjnych będzie jednym z czynników pozwalających osiągnąć ten imponujący wynik.

– Instalacja nowego sprzętu, np. oświetlenia, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji o wysokiej wydajności może znacznie zmniejszyć rachunki za energię i uczynić nieruchomość bardziej atrakcyjną z komercyjnego punktu widzenia. Efektywność energetyczna to doskonała okazja aby obniżyć koszty i przyczynić się do realizacji krajowych założeń dotyczących ograniczenia emisji dwutlenku węgla – mówi w rozmowie z Retailnet Renata Kusznierska, dyrektor działu powierzchni handlowych i zarządzania nieruchomościami firmy Savills.

Według szacunków, typowy najemca powierzchni w centrum handlowym jest w stanie ograniczyć koszty związane z oświetleniem swojej powierzchni o 60-70 proc. dzięki zainstalowaniu nowych opraw oświetleniowych i efektywnemu zarządzaniu całą instalacją.

– Większość najemców jeszcze nie stawia priorytetowo kwestii ekologicznych w hierarchii czynników decydujących o wyborze lokalizacji, w których rozwijają swoje sieci. Dotyczy to w szczególności mniejszych firm i najemców działających lokalnie. Panuje obiegowa opinia że jest to nieopłacalne i drogie co usprawiedliwia brak zainteresowania tym tematem. Firmy międzynarodowe coraz częściej podejmują kwestie zrównoważonego rozwoju w ramach kreowania swojej strategii biznesowej. Taka praktyka jest impulsem dla właścicieli centrów handlowych, by poszukiwać i wdrażać rozwiązania zwiększające atrakcyjność nieruchomości pod względem kosztów użytkowania powierzchni – twierdzi Renata Kusznierska.

Do najbardziej popularnych rozwiązań należy m.in. planowanie rozwiązań komunikacyjnych i ułatwianie klientom dostępu do obiektu za pomocą środków transportu publicznego.

– Nowym trendem jest stosowanie zielonych dachów, dzięki którym zatrzymywane wody opadowe mogą zostać wykorzystane w instalacjach kanalizacyjnych i tryskaczowych. Minimalizacja kosztów zużycia energii  może natomiast zostać osiągnięta poprzez wykorzystanie źródeł energii odnawialnej – dodaje dyrektor działu powierzchni handlowych i zarządzania nieruchomościami firmy Savills.