Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Olsztynie

W Olsztynie powstanie największe w regionie warmińsko-mazurskim Zintegrowane Centrum Komunikacyjne. Przedsięwzięcie zakłada budowę nowych dworców PKS i PKP połączonych z galerią handlową, a także w pełni zintegrowanych z transportem miejskim. ZCK to projekt tworzony w ramach grupy kapitałowej, której częścią jest Katharsis Development.

Eksperci spółki rozpoczęli już rozmowy z przyszłymi najemcami części handlowej obiektu. Zgodnie z planami inwestora będzie to około 45 tys. mkw. (GLA).

– We wszystkich projektach o dużym potencjale, a tym samym dużej powierzchni handlowej, proces najmu musi być rozpoczęty odpowiednio wcześniej, zanim uzyska pozwolenie na budowę. To gwarantuje dobre dopasowanie budynku i układu najemców do potrzeb rynkowych oraz optymalizację procesu najmu. Na tak wczesnym etapie rozmowy są prowadzone ze strategicznymi najemcami, u których proces decyzyjny jest wieloetapowy i tym samym wydłużony – mówi o komercjalizacji ZCK Piotr Wasilewski, dyrektor ds. komercjalizacji w Katharsis Development.

Projekt będzie przykładem rewitalizacji tkanki miejskiej w kluczowym punkcie Olsztyna. Inwestycja ma wartość około 115 mln euro.

– Inwestycja w Olsztynie będzie pełnić nie tylko funkcję handlowo-rozrywkową, ale również miastotwórczą. Przed Nowym Dworcem Olsztyn powstanie plac z elementami zieleni, wody i nowoczesnych mebli miejskich – komentuje Andrzej Bąkowski, architekt z pracowni FS&P Arcus odpowiedzialnej za projekt.

Wizualizacje olsztyńskiego ZCK zostaną zaprezentowane podczas Shopping Center Forum 2013 Spring Edition. O przedsięwzięciu będzie można porozmawiać z Ewą Zurman, Dyrektorem ds. Rozwoju i Piotrem Wasilewskim, Dyrektorem ds. Komercjalizacji w Katharsis Development. Podobny model zintegrowanego centrum komunikacyjno-usługowego z sukcesem realizowany jest obecnie w Katowicach i Poznaniu.