Sklep Komputronik

W związku z wysoką dynamiką zmian struktury sprzedaży i istotną dywersyfikacją marż w różnych kanałach sprzedaży Emitenta, Zarząd podjął decyzję o poinformowaniu o dynamice zysków na sprzedaży towarów i usług (przychody ze sprzedaży pomniejszone o koszty nabycia). Informacje te w lepszy sposób niż osiągnięte przychody ze sprzedaży obrazują sytuację ekonomiczną i wpływ podejmowanych decyzji strategicznych na funkcjonowanie Emitenta.

Według wstępnych danych pochodzących z systemów sprzedaży Emitenta, z uwzględnieniem prognoz dotyczących otrzymania bonusów od producentów, w lutym 2013 roku (drugi miesiąc czwartego kwartału roku obrachunkowego 2012-2013, kończącego się 31 marca 2013 roku) Emitent osiągnął w ujęciu jednostkowym zysk ze sprzedaży towarów i usług o wartości nie mniejszej niż 8,3 mln zł, tj. ponad 22 proc. wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Lepsze wyniki ekonomiczne sprzedaży Emitent zawdzięcza wzrostowi sprzedaży internetowej, sprzedaży detalicznej (sieć salonów Komputronik) oraz rosnącej sprzedaży na rynkach zagranicznych. Jednocześnie Emitent dostrzega osłabienie popytu ze strony przedsiębiorstw, notując w tym obszarze słabsze wyniki niż w roku ubiegłym.

Komputronik SA ma obecnie około 220 salonów. Wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Komputronik, do której należą również: Benchmark, Komputronik API, Idea Nord, Cogitary, Movity, KEN TI, a także czeska spółka K24. Komputronik SA od 2007 roku jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.