Salon Gino Rossi w CH M1 Czeladź

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Gino Rossi w okresie styczeń-luty 2013 roku wyniosły 34,3 mln zł i są wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2012 o 12 proc. Przychody ze sprzedaży grupy wyniosły w lutym 2013 roku 15 mln zł i są wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 2 proc.

Sprzedaż spółki Gino Rossi w okresie styczeń-luty 2013 roku wyniosła 19,5 mln zł i jest wyższa od osiągniętej w okresie styczeń-luty 2012 roku o 11 proc. Sprzedaż spółki w lutym 2013 wyniosła 8,7 mln zł i jest wyższa od sprzedaży osiągniętej w lutym 2012 roku o 2 proc.

Natomiast Sprzedaż spółki Simple wyniosła 16,3 mln zł i jest wyższa od osiągniętej w okresie styczeń-luty 2012 roku o 18 proc., natomiast sprzedaż w kanale detalicznym w analogicznych miesiącach wyniosła 12,2 mln zł i jest wyższa od osiągniętej w tym samym okresie 2012 roku o 8 proc. Sprzedaż spółki Simple w lutym 2013 roku wyniosła 7,3 mln zł i jest wyższa od osiągniętej w lutym 2012 r. o 9 proc., natomiast sprzedaż w kanale detalicznym w lutym 2013 roku wyniosła 5,5 mln i jest wyższa od osiągniętej w miesiącu lutym 2012 roku o 1 proc

Gino Rossi SA planuje otworzyć w 2013 roku do pięciu sklepów obuwniczych i cztery sieci odzieżowej Simple.

Celem spółki na ten rok jest także wzrost wartości eksportu o 20-30 proc. Spółka skupi się na rozwoju sprzedaży eksportowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, na starannej selekcji sklepów multibrandowych (wprowadzanie do sklepów multibrandowych stoisk firmowych z własnym wystrojem) oraz na uruchomieniu sklepów internetowych obu marek.

Obecnie Gino Rossi posiada około 100 sklepów obuwniczych w Polsce i za granicą (m.in. w Niemczech, Rosji, Czechach, na Ukrainie).