Sklep Bomi

Sąd Rejonowy w Gdańsku wydał postanowienie o zmianie trybu upadłości spółki Bomi z upadłości układowej na likwidacyjną. Na syndyka masy upadłościowej została powołana Grażyna Ossowska – Mazurek, pełniąca do tej pory funkcję nadzorcy sądowego spółki.

Przypomnijmy, 10 lipca 2012 roku zarząd spółki Bomi SA złożył w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. We wniosku spółka zgłosiła do układu ok. 230 mln zł wierzytelności. Jak poinformowała spółka zaistniała sytuacja jest spowodowana wypowiedzeniem kredytów przez banki Pekao, PKO BP i BRE Bank. Z kolei 17 lipca 2012 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, po rozpoznaniu sprawy z wniosku Bomi SA o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu postanowił zabezpieczyć majątek spółki poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

Bomi SA po złożeniu wniosku o upadłość zaczęła zamykać swoje delikatesy. Jednak w miejsce niektórych lokali otwiera markety Bomi Smak Tradycji, które działają na zasadzie franczyzy. Delikatesy pod nową marką działają m.in. w Parku Handlowym Matarnia w Gdańsku, CH Madison i CH Batory. Prezes spółki deklaruje, że ten model biznesowy się sprawdza. Zgodnie z planem rok 2013 spółka powinna zamknąć na plusie na poziomie operacyjnym.

Przed upadkiem do Bomi SA należało ponad 1300 sklepów marek Bomi, Rast, Sieć 34, eLDe oraz Livio.