Ewa Bobkowska, prezes zarządu P.A. Nova SA

– Rok 2012 był kolejnym rokiem próby i trudnych doświadczeń dla branży deweloperskiej i budowlanej. Mimo spowolnienia gospodarczego, które dotknęło w różnym stopniu nawet największe firmy budowlane, nie odnotowaliśmy znacząco negatywnego wpływu tych zawirowań na naszą Grupę kapitałową – powiedziała Ewa Bobkowska, prezes zarządu P.A. Nova SA.

– Pozytywny wpływ na stabilną sytuację Grupy miały z pewnością wieloletnie, dobre relacje z wiodącymi sieciami handlowymi. W 2012 roku wykonaliśmy dziewięć obiektów handlowych dla stałych partnerów biznesowych. Dodatkowo zrealizowaliśmy poprzez spółki celowe dwie galerie handlowe: galerię Odrzańskie Ogrody w Kędzierzynie-Koźlu (otwarcie obiektu nastąpiło 28 września 2012 roku) oraz galerię Miodowa w Kluczborku (otwarcie obiektu – 24 sierpnia 2012 roku). Postrzegam rozwój działalności związanej z budową galerii i parków handlowych na własny rachunek jako dużą szansę dla Grupy. Obecnie posiadamy 7 działających obiektów handlowych, których łączna powierzchnia najmu wynosi niemal 62 tys. mkw. Do 2015 roku planujemy powiększyć stan posiadania własnych powierzchni na wynajem do 100 tys. metrów kwadratowych. Udział przychodów z najmu w strukturze przychodów Grupy wzrasta z roku na rok (obecnie wynosi niemal 16 proc.).

– Aby zapewnić kompleksową obsługę całości procesu inwestycyjnego związanego z realizacją obiektów handlowych na własny rachunek, w ubiegłym roku została wyodrębniona w strukturze Grupy spółka zależna P.A. NOVA Management Sp. z o.o., której podstawową działalność stanowi zarządzanie nieruchomościami. Na dzień dzisiejszy wszystkie obiekty stanowiące własność Grupy kapitałowej są zarządzane przez tę spółkę, co w dłuższej perspektywie powinno obniżyć koszty funkcjonowania obiektów.

– W ubiegłym roku znacząco wzrosło zainteresowanie inwestorów realizacją obiektów przemysłowych. Naszym zdaniem ten segment rynku budowlanego niesie ze sobą duży potencjał rozwojowy, czego potwierdzeniem jest rozpoczęcie realizacji dwóch hal przemysłowych: jednej na zlecenie inwestora zewnętrznego oraz drugiej – na wynajem na własny rachunek. Jednocześnie aktywnie poszukujemy kolejnych zleceń na budowę obiektów tego typu.

– Nasze plany inwestycyjne na 2013 rok skupiają się wokół realizacji galerii handlowej Galeria Galena w Jaworznie. Będzie to nasza największa – jak dotychczas – inwestycja, której powierzchnia najmu wyniesie powyżej 40 tys. metrów kwadratowych. Otwarcie tego obiektu planujemy w 2015 roku.

– W 2012 roku nastąpił spadek przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,7 proc. przy jednoczesnym wzroście zysku ze sprzedaży o 1,3 proc. i spadku zysku netto o 16,6 proc. Spadek przychodów nie oznacza jednak spadku aktywności Grupy, gdyż Grupa we własnym zakresie poprzez realizację kontraktów budowlanych przez jednostkę dominującą na rzecz spółek zależnych (Odrzańskie Ogrody Sp. z o.o. i Galeria Kluczbork Ssp. z o.o.) zrealizowała inwestycje własne o wartości ponad 112 mln zł – dodała Ewa Bobkowska.