E-commerce
E-commerce

Firma GfK opublikowała wynik najnowszego raportu „Polska na widelcu – zwyczaje żywieniowe Polaków”. O ile z każdym rokiem rośnie popularność internetu jako kanału dystrybucji różnych towarów i usług, o tyle w przypadku żywności, nadal jest on rzadko wykorzystywanym przez konsumentów miejscem dokonywania zakupów.

Spośród ogółu Polaków, którzy deklarują, iż regularnie korzystają z internetu i kupują tam różne towary, tylko 14 proc. kupuje tam także produkty spożywcze. Aż 86 proc. kupujących w internecie nigdy nie skorzystało z e-sklepu spożywczego.

Wyniki badania wykazały, że po stronie konsumentów istnieją dwa główne ograniczenia w rozwoju tego typu handlu. Pierwsze z nich ma charakter psychologiczno-społeczny i związane jest z dotychczasowym stylem życia , zwyczajami oraz postawami konsumentów związanymi z dokonywaniem zakupów produktów spożywczych. Drugie ograniczenie ma charakter logistyczny i związane jest z dostępnością tego typu usług w miejscu zamieszkania.

W kontekście pierwszego wymienionego ograniczenia, o charakterze psychospołecznym, warto wspomnieć o najważniejszych jego wymiarach: przywiązaniu konsumentów do tradycyjnych sklepów spożywczych, deklarowanym przez 30 proc. respondentów, którzy nie robią zakupów spożywczych przez internet, chęci osobistej oceny jakości towarów (25 proc.) oraz skłonności do podejmowania decyzji zakupowych już w sklepie (18 proc.).

W przypadku ograniczeń o charakterze logistycznym istotnymi barierami są: brak tego typu usługi w miejscu zamieszkania respondenta (14 proc.), niechęć do ponoszenia dodatkowych opłat związanych z dostawą (13 proc.) i niedogodności związane z koniecznością oczekiwania na dostarczenie zamówionych towarów (12 proc.).

– Przy odpowiednich działaniach ze strony detalistów dokonywanie zakupów spożywczych przez internet będzie stawało się coraz powszechniejsze i wyniki badania jasno wskazują, co warto zmienić, aby e-zakupy stały się bardziej popularne. Poza tym część barier, o których dowiadujemy się z badania, wydaje się wynikać z nieznajomości tego kanału sprzedaży i dzięki edukacji konsumenta może być stosunkowo łatwa do przełamania – podsumowuje Agata Czapkowska, autorka raportu.

Badanie zrealizowano w ramach omnibusa CAPI na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 Polaków powyżej 15 roku życia w listopadzie 2012 roku.

GfK to jedna z największych firm badawczych na świecie, zatrudniająca ponad 11 tys. ekspertów, którzy codziennie starają się odkryć nowy sposób patrzenia na to, jak żyją, myślą i kupują ludzie na ponad 100 rynkach.

Z ostatnich badań Gemius oraz e-Commerce Polska wynika, że w 2012 roku 13 proc. Polaków kupiło produkty spożywcze drogą internetową.