Kino
Kino

Spółka Cinema City poinformowała w komunikacie, że zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł w IV kwartale 2012 roku 9,3 mln euro. Wynik ten był lepszy od oczekiwań. Te bowiem wskazywały na 8,8 mln euro zysku netto.

Zysk operacyjny wyniósł 10,3 mln euro i był nieco wyższy od oczekiwań analityków na poziomie 10,2 mln euro.
Przychody wygenerowane przez Cinema City w IV kwartale 2012 r. wzrosły rok do roku o 21 proc. do 84,6 mln euro. Konsensus wskazywał na 79 mln euro przychodów.

Do tak dobrego wyniku przyczyniła się dobra sprzedaż biletów, która wzrosła w IV kwartale 2012 r. o 11 proc. do 10,5 mln, a sprzedaż biletów na porównywalnej bazie kin kształtowała się na poziomie 9,8 mln. Co stanowi wzrost o 4,2 proc. rdr.

W 2012 roku Cinema City zanotowała 280,7 mln euro przychodów, 29,7 mln euro zysku operacyjnego oraz 24,8 mln euro zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Przychody z działalności kinowej w 2012 r. wzrosły o 3,9 proc. do 253,3 mln euro.

Jak informuje w raporcie spółka na dobre wyniki wpłynęła nie tylko sprzedaż biletów, ale także wzrost średniej ceny biletu w euro i w walutach lokalnych w większości krajów, w których spółka prowadzi działalność.

W Polsce firma zanotowała jednak spadek sprzedaży biletów. Wzrost przychodów w 2012 roku został częściowo zniwelowany przede wszystkim przez niższą sprzedaż biletów w Polsce, a także osłabienie polskiego złotego (minus 1,6 proc.), węgierskiego forinta (minus 3,6 proc.) i rumuńskiego leja (minus 5,2 proc.) wobec euro w porównaniu do poprzedniego roku.

Koszty działalności operacyjnej związane z działalnością kin, bez amortyzacji, wzrosły w zeszłym roku o 2,9 proc. do 206,1 mln euro, a koszty ogólnego zarządu i administracji wzrosły o 4,1 proc. do 14,3 mln euro.

W 2013 roku firma planuje otwarcie 30-40 ekranów, z których pierwsze nastąpi 28 marca w Sofii w Bułgarii, gdzie zostanie uruchomimy multipleks z 14 ekranami. Kolejne otwarcia przewidywane są pod koniec roku. W roku 2014 i 2015 planowane są kolejne otwarcia kin, głównie w Izraelu, Rumunii i Polsce.

Spółka posiadała łącznie na koniec 2012 r. 952 ekrany w 98 multipleksach (w tym dziesięć IMAX i jeden 4DX ).