Wizualizacja Łódź Plaza
Wizualizacja Łódź Plaza, Plaza Centers

W ostatnim raporcie spółka Plaza Centers podała m.in. poziom komercjalizacji w poszczególnych centrach handlowych znajdujących się w naszym kraju.

Z komunikatu wynika, że w CH Toruń Plaza znajduje się 16 proc. wolnych lokali. W CH Suwałki Plaza nieskomercjalizowanych jest obecnie 10 proc. powierzchni handlowej. W CH Zgorzelec Plaza niewynajęta powierzchnia wynosi 11 proc.

Przychody spółki Plaza Centers w 2012 roku wzrosły do 41,6 milionów euro. Dla porównania przychody spółki w 2011 roku wyniosły 23,5 miliona euro). Na ten wynik wpłynęły m.in. dodatkowe dochody z najmu z ukończonych centrów handlowych.

Grupa Plaza Centers jest wiodącym deweloperem centrów handlowo- rozrywkowych, działającym na obszarze rynków wschodzących. Grupa koncentruje się na budowie nowych obiektów oraz – tam, gdzie dostrzega odpowiedni potencjał – przebudowie już istniejących. Prowadzi swoją działalność zarówno w stolicach poszczególnych państw, jak i największych miastach regionalnych. Plaza Centers jest obecna na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej od 1996 r., kiedy to jako pierwsza zbudowała na Węgrzech nowoczesne centrum handlowo-rozrywkowe. W kolejnych latach rozpoczęła działalność w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, zdobywając szerokie doświadczenia w zakresie budowy, najmu i sprzedaży powierzchni handlowej i rozrywkowej. Grupa rozszerzyła geograficzny zasięg swojej działalności poza obszar europejski, wchodząc na rynek indyjski. Plaza Centers rozważa możliwości rozwoju na rynku azjatyckim, a także możliwości inwestycyjne w Stanach Zjednoczonych.

Od ponad 14 lat Grupa prowadzi działalność w sektorze deweloperskim na rynkach wschodzących. Początkowo realizowała projekty w segmencie obiektów handlowo-usługowych na Węgrzech, następnie rozszerzając zasięg swojej działalności na Polskę, Czechy, Grecję, Łotwę, Rumunię, Indie, a także w ostatnim czasie na Serbię i Bułgarię.