Rachel Lavine, Atrium European Real Estate
Rachel Lavine, Atrium European Real Estate

– Polska to największe terytorium działalności Atrium, a ponadto, jako najsilniejsza gospodarka w naszym regionie, leży u podstaw strategii przyszłego rozwoju Grupy. Nadal osiągamy wspaniałe postępy przy naszym pierwszym obiekcie budowanym przez Grupę od podstaw – Atrium Felicity w Lublinie. Podpisaliśmy tam już umowy najmu z kluczowymi najemcami na 84 proc. powierzchni handlowej i jesteśmy na najlepszej drodze, żeby ukończyć tę galerię na światowym poziomie na początku 2014 r. – Rachel Lavine, prezes Atrium European Real Estate.

Dochód brutto z najmu osiągnięty przez Grupę wzrósł o 12,4 proc. do wysokości 193,5 mln euro (2011 – 172,2 mln euro), a dochód netto z najmu wzrósł o 17,1 proc. do 181,3 mln euro (2011 – 154,9 mln euro).

Atrium odnotowało wzrost EBIDTA za cały rok o 29,8 proc., z wyłączeniem wpływu aktualizacji wyceny i zbycia aktywów, do 146 mln euro (2011 – 112,4 mln euro). Jak ogłoszono podczas podawania wyników za trzeci kwartał 2012, ze względu na niezmiennie dobre wyniki finansowe Grupy oraz przekonanie zarządu co do perspektyw firmy na przyszłość, zatwierdzono zwiększenie rocznej dywidendy Grupy na 2013 r. o 17,6 proc. do wysokości co najmniej 0,20 euro za akcję (w 2012 – 0,17 euro).

Wartość rynkowa portfela dochodowego Atrium (stanowiącego 47 proc. całkowitego portfela dochodowego Atrium European Real Estate o wartości 2,2 mld euro, który obejmuje 156 obiektów) wyniosła 1,03 mld euro i wzrosła o 4,5 proc., czyli 44,2 mln euro, od dnia 31 grudnia 2011 r.

Komercjalizacja wszystkich 21 obiektów utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie i wyniosła 97,5 proc.

– Nasze istniejące galerie handlowe w Polsce zostały w zeszłym roku z powodzeniem poddane rebrandingowi i funkcjonują teraz pod szyldem Atrium, zwiększając widoczność naszej Grupy na jednym z najważniejszych dla niej rynków. W ramach naszych działań na rzecz społeczności lokalnych w okolicach naszych galerii, mieliśmy również zaszczyt wspierać ogólnokrajową kampanię na rzecz walki z rakiem piersi, goszcząc w swoich galeriach mammobusy i prezentując symbol różowej wstążki – dodała w komunikacie Rachel Lavine, prezes Atrium European Real Estate.