Polska coraz bardziej atrakcyjna dla inwestorów

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto oferowane specjalistom i menedżerom w Polsce w 2012 roku wyniosło 9 380 zł wskazuje raport Antal International. Średnia w branży Handel Detaliczny jest wyższa i wynosi 9 970 zł.

Wynagrodzenia specjalistów branży Handel Detaliczny plasują się na średniej pozycji w porównaniu do innych branż.

– Aktualnie najwyżej wynagradzane w handlu są stanowiska związane z zakupami – od około 10 tys. zł dla specjalisty, po 30 – 40 tys. zł miesięcznie brutto w przypadku dyrektora. Co za tym idzie, cenione jest doświadczenie z zakresu zarządzania kategorią. Co ciekawe, te umiejętności poszukiwane są zarówno po stronie dystrybutora, jak i producenta, ponieważ właśnie tzw. category management jest jednym z głównych narzędzi pracy w relacjach między kupcami a sprzedawcami – komentuje Agata Olkowska, konsultantka Antal Sales & Marketing.

Przykładowe wynagrodzenia oferowane  kierownikowi sklepu to 8,5 tys.zł, dla Fashion Buyer 9 tys. zł, dyrektora marketu 11 tys. zł, Expansion Managera 17,5 tys.zł , a dyrektora ds. sprzedaży 25, 5 tys. zł

– Należy pamiętać, że rzeczywiste wynagrodzenie na konkretnym stanowisku jest uzależnione od wielu czynników. Aby odnieść prezentowane dane do własnego bądź oferowanego przez pracodawcę wynagrodzenia należy wziąć pod uwagę szereg elementów – zaczynając od doświadczenia kandydata, kończąc na sytuacji ekonomicznej firmy – informuje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Najczęściej najwyższe wynagrodzenia oferują pracodawcy z obszaru województwa mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego, najniższe zaś ze świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Trzecia edycja raportu Antal International – Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów – została przygotowana na podstawie trzech źródeł wiedzy. Pierwsze z nich to badanie ankietowe przeprowadzone metodą CAWI oraz CATI w terminie 3-20.09.2012 na próbie 1557 respondentów z Polski. Dane te zostały zweryfikowane i poszerzone o dane z ponad 1000 procesów rekrutacyjnych przeprowadzonych przez konsultantów Antal International w 2012 roku. Trzecim źródłem informacji były wywiady telefoniczne z pracodawcami i kandydatami.

Badanie dotyczyło oferowanych wynagrodzeń na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich, obejmowało osoby, które mają minimum 2-letnie doświadczeniem oraz pracują w średnich i dużych firmach zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Wynagrodzenia przedstawione w raporcie są wynagrodzeniami całkowitymi, średnimi, brutto miesięcznie.

Antal International jest międzynarodową firmą executive recruitment posiadającą 110 oddziałów w 35 państwach w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach. Firma powstała w 1993 roku i jako jedna z pierwszych w branży rekrutacyjnej wprowadziła podział zespołów na specjalizacje.