Sklep Auchan
Sklep Auchan

W 2012 roku skonsolidowane przychody Grupy Auchan przed opodatkowaniem zwiększyły się o 5,8 proc. do poziomu 46,9 mld EUR. Działalność międzynarodowa przyniosła 57 proc. przychodów, zaś działalność we Francji 43 proc. (w porównaniu do 45 proc. w 2011 r.).

Wkład w wyniki ogółem krajów Zachodniej Europy bez Francji (Hiszpania, Włochy, Portugalia i Luksemburg) sięgnął 24 proc., podczas gdy krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Polska, Węgry, Rumunia, Rosja i Ukraina) oraz Azji (Chiny i Tajwan) – 33 proc.

Przychody pozostawały stabilne w Europie Zachodniej bez Francji (spadek o – 0,7 proc.), wzrosły natomiast o + 2,2 proc. we Francji oraz o + 16,8 proc. w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Azji. Przychody ze sprzedaży brutto wzrosły o 4,7 proc. w ujęciu bez paliw przy stałych kursach wymiany, przy czym 3,5 proc. wzrostu wynikało z rozwoju i ekspansji grupy, zaś 1,2 proc. z poprawy wyników dotychczasowych sklepów.

Przychody ze sprzedaży brutto całej sieci osiągnęły poziom 60,2 mld EUR, co stanowi wzrost o 7,1 proc.

– Pomimo nadal trwających zaburzeń gospodarczych w Europie w 2012 r. grupie Auchan udało się zanotować solidny wzrost przychodów, w szczególności dzięki sieci supermarketów, czynnikom wzrostu wykreowanym na rynkach Rosji i Chin oraz formatowi Drive. Wszystkie główne wskaźniki finansowe wykazywały dobre wyniki, przy wysokim poziomie inwestycji we Francji i za granicą. W przypadku Auchan France obciążenia podatkowe po raz kolejny wzrosły do prawie 67 proc. zysku przed opodatkowaniem. Na poziomie Grupy zysk netto za rok reprezentował 1,5 proc. przychodów, co stanowi 6,8 proc. wzrost bez uwzględnienia elementów nadzwyczajnych. Nastąpił jednocześnie wzrost zadłużenia netto, spowodowany głównie przejęciami realizowanymi w 2012 r., jednak jego poziom pozostaje pod kontrolą i sięga 32 proc. kapitału własnego i 1,24 rocznego EBITDA – powiedział komentując wyniki, Vianney Mulliez, prezes Rady Nadzorczej Grupy.

W opinii zarządu wyniki wykazują dużą stabilność i można je uznać za dobre.

– Wszystko wskazuje, że rok 2013 będzie kolejnym trudnym okresem. Przygotowujemy się na przyjęcie 20 tys. pracowników z hipermarketów i centrów handlowych Real w Europie Wschodniej, kiedy tylko otrzymamy zielone światło ze strony odpowiednich organów ochrony konkurencji w każdym z 4 krajów. Każdy w Grupie będzie nieprzerwanie pracować nad jakością naszej oferty, nad polityką dyskontową, nad dalszymi innowacjami i ekspansją, zarówno bezpośrednio, jak i poprzez spółki i sieci franczyzowe, oraz nad poprawą wydajności i rentowności – dodał Vianney Mulliez.

Grupa Auchan jest obecna w 12 krajach, zatrudnia  269 tys. współpracowników. Działa w 5 głównych kategoriach: hipermarkety (655 zintegrowanych sklepów  oraz 23 w układzie stowarzyszonym lub franczyzy), supermarkety (767 zintegrowanych i 1665 w układzie stowarzyszonym lub franczyzy), nieruchomości handlowe pod szyldem Immochan, bank Oney Bank Accord oraz e-handel.