Wizualizacja Gallerii Burgas w Bułgarii

Globe Trade Centre, w skutek uchwalonego przez rumuński parlament rozporządzenia, straciło możliwość realizacji budowy Gallerii Bucharest w Rumunii.

W komunikacie spółki podano, że w wyniku zmian w prawie tereny, na których miała powstać Galleria Bucharest zostały zaklasyfikowane jako tereny zielone. Nowe przepisy oczekują obecnie na podpis prezydenta Rumunii. Poinformowano także, że działka, na której planowano budowę jest ujęta w sprawozdaniu finansowym spółki według kosztu 20,4 mln euro.

Firma Globe Trade Centre powstała w 1994 r. w Warszawie. Obecnie aktywnie działa w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, Rosji, na Słowacji i Ukrainie.

GTC realizuje inwestycje i zarządza nimi w trzech kluczowych sektorach rynku nieruchomości: budynków i parków biurowych, centrów handlowo-rozrywkowych oraz mieszkaniowym.

Firma wybudowała nieruchomości komercyjne o powierzchni ok. 950 tys. mkw. netto i nieruchomości mieszkaniowe o powierzchni 300 tys. mkw. Obecnie jest właścicielem ok. 613 tys. mkw. powierzchni komercyjnej (z czego udział GTC wynosi 549 tys. mkw.). Łączne aktywa Grupy wynoszą ponad 2,2 mld euro.