Sklep Krakowski Kredens
Sklep Krakowski Kredens

W 2012 roku przychody grupy Alma Market wzrosły do 1,53 mld zł z 1,42 mld zł rok wcześniej. Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej wzrósł do 32,2 mln zł z 24,4 mln zł.

Zysk netto wygenerowany na działalności kontynuowanej był na poziomie 14,7 mln zł (wobec 10,5 mln zł w 2011 roku), ale spółka zanotowała stratę netto na działalności zaniechanej w wysokości 4,6 mln zł w związku z wycofaniem się spółki zależnej Paradise Group  ze sprzedaży nierentownych marek odzieżowych..

W rezultacie grupa Alma Market zamknęła rok zyskiem netto w wysokości 10,1 mln zł. Zysk netto, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł prawie 5 mln zł wobec 7 mln zł w 2011 roku.

W planach spółki na ten rok, jak już informowaliśmy, jest otwarcie ośmiu sklepów Alma.

Alma Market planuje w 2013 roku uruchomienie  do ośmiu  Delikatesów Alma i do 10 sklepów Krakowski Kredens. Łącznie na inwestycje spółka planuje przeznaczyć blisko 29 mln zł.

– Planuje się, że sfinansowanie tych inwestycji nastąpi w oparciu o środki własne oraz kapitał dłużny – poinformowała spółka.

Przypomnijmy, w ubiegłym roku Alma SA oddała do użytku dwa z czterech planowanych delikatesów Alma oraz pięć pod szyldem Krakowski Kredens.