Jan Mroczka, prezes Rank Progress SA

W 2012 rok Rank Progress wykazał przychody ze sprzedaży na poziomie 45,2 mln zł oraz 24,4 mln zł zysku netto. Oznacza to zrealizownie prognozy dotyczącej obrotów w 113 proc., a zysku netto w 66 proc.

– Głównym powodem tego, że osiągnięty wynik netto nie jest zgodny z naszymi założeniami, był wpływ czynników od nas niezależnych – mówi Mariusz Kaczmarek, dyrektor finansowy i członek zarządu spółki. Przypomnijmy, że na wykazywane przez Rank Progress zyski bezpośredni wpływ mają między innymi kurs euro i decyzje rzeczoznawców wyceniających nieruchomości spółki.

– Kurs euro nie sprawił nam tym razem niespodzianki, ale rozbieżności między wyceną rzeczoznawców i wartością przeszacowań zakładanych przez nas w projekcjach finansowych, sprawiły, że zysk netto obniżył się o 8,5 mln zł, czyli niemal dokładnie tyle, ile zabrakło nam do zrealizowania zeszłorocznej prognozy – tłumaczy Mariusz Kaczmarek. Rzeczoznawcy przeszacowali w dół o 2,1 mln zł gotowe obiekty w portfolio dewelopera, oraz założyli o 6,4 mln zł niższą wartość godziwą nieruchomości w budowie.

Zarząd legnickiego dewelopera zaznacza, że w 2012 roku spółka borykała się z bardzo przeciągającymi się procedurami administracyjnymi, które spowolniły proces inwestycyjny.

– Przez to, mimo usilnych starań, nie byliśmy w stanie w założonym terminie rozpocząć budowy kilku naszych dużych projektów i co za tym idzie, nie przyniosły nam one spodziewanego zysku. W polskich realiach proces inwestycyjny może trwać nawet kilka lat i w takim okresie warto oceniać nasze dokonania. A w ciągu ostatnich 4 lat zarobiliśmy prawie 350 mln zł – mówi Jan Mroczka, prezes Rank Progress.

Stopa ogólnego zadłużenia spółki wyniosła w 2012 roku 47 proc. wobec 50 proc. rok wcześniej, wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych zmalał w ciągu roku z 0,99 do 0,89. Całkowita wartość zobowiązań firmy spadła o 16 proc. z około 480 do około 403 mln zł.

Trwający rok, według zarządu, będzie stał pod znakiem intensywnych prac nad rozpoczętymi i planowanymi projektami. Rank Progress prowadzi obecnie cztery inwestycje: w Chojnicach, Grudziądzu, Pile i Krośnie. Do tego chce rozpocząć jeszcze w tym roku projekty w Kielcach, Mielcu i Oleśnicy. – To pozwoli nam na wykazanie zysków znacznie wyższych niż w 2012 roku – mówi Jan Mroczka.

Zarząd Rank Progress zapowiada równocześnie kontynuowanie działań zmierzających do pozyskania kolejnych lokalizacji pod minicentra handlowe w całym kraju. Zgodnie z obecnymi założeniami w ciągu kilku-kilkunastu lat spółka chce oddać do użytku kilkadziesiąt takich obiektów w miastach o populacji między 20 a 50 tys. mieszkańców.