Waldemar Lesiak
Waldemar Lesiak

Spółka Echo Investment poszerza skład zarządu. 21 marca 2013 roku Rada Nadzorcza Echo Investment powołała Waldemara Lesiaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Obecnie w składzie zarządu spółki zasiadają: prezes zarządu Piotr Gromniak, oraz dwaj wiceprezesi Artur Langner i Waldemar Lesiak.

Jako wiceprezes zarządu Echo Investment Waldemar Lesiak będzie odpowiadał za akwizycję i sprzedaż zrealizowanych projektów komercyjnych w Polsce i zagranicą.

Waldemar Lesiak jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej. Ukończył również Wydział Ekonomii Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie i Podyplomowe Studia Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Pracę zawodową rozpoczął w firmie Mitex-Trade/ Ahold Polska  gdzie pełnił funkcje dyrektora ds. operacyjnych oraz dyrektora handlowego. W latach 1998 – 2000 był wiceprezesem zarządu spółki Hekon SA, która zrealizowała wspólnie z Accor Group program budowy sieci hoteli w Polsce obejmujący 12 projektów o wartości rynkowej 100 mln euro.

W Echo Investment od roku 1997 pełnił funkcję dyrektora ds. sprzedaży projektów mieszkaniowych, a także dyrektora ds. sprzedaży projektów komercyjnych. Dotychczas pełnił funkcję dyrektora Działu Biur i Hoteli, gdzie był odpowiedzialny za cały proces deweloperski w segmencie biurowym i hotelowym.

Echo Investment SA zrealizowała ponad 100 projektów w kilkudziesięciu miastach Polski o łącznej powierzchni ponad 800 tys. mkw. Spółka prowadzi również inwestycje w Rumunii, na Węgrzech i Ukrainie.