Logo Próchnik

Zarząd spółki Próchnik SA podał wyniki finansowe za 2012 rok.  Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 20 822 tys. zł w porównaniu do 24 906 tys. zł w roku 2011.

– Rok 2012 okazał się kolejnym rokiem w którym Próchnikk SA odnotował spadek sprzedaży. Ów niekorzystny trend trwający od kilku lat nie mógł być powstrzymany siłami własnymi spółki. Dlatego w listopadzie 2012 akcjonariusze zdecydowali o nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru. Intencją akcjonariuszy i zarządu spółki było skierowanie emisji do podmiotu który wniesie do Próchnika nie tylko środki inwestycyjne, ale również know how niezbędne do opracowania i wdrożenia nowej strategii dla spółki – podsumował wyniki roczne Rafał Bauer, prezes zarządu Próchnik SA.

Zarząd spółki planuje w 2013 roku wprowadzić nową strategię dzięki której sieć będzie mogła zostać rozbudowana i zmodernizowana.

– Jestem przekonany, że rok 2012 okaże się ostatnim w którym produkty z logo Próchnik trafiały do coraz mniejszej liczby nabywców. Emisja akcji zakończona sukcesem w lutym 2013 dostarczyła niezbędnych środków na rozbudowę sieci a także modernizacje produktów i odświeżanie wizerunku firmy. Choć Próchnik SA funkcjonuje w  niezwykle konkurencyjnym otoczeniu, walory tej powszechnie znanej marki mają szansę odzyskać blask dzięki przemyślanej strategii, której wdrażaniem zajmie się kompetentny zespół – podsumował Rafał Bauer.

Spółka odzieżowa Próchnik SA istnieje na polskim rynku od 1948 roku. Obecnie spółka posiada około 30 salonów sprzedaży. Sklepy Próchnik są zlokalizowane głównie w centrach i galeriach handlowych.