Wojas

Skonsolidowana sprzedaż Grupy Wojas w 2012 roku wyniosła 167,3  mln. zł, zysk operacyjny 9,4 mln zł, a zysk netto 2,8 mln. zł.

– Wyniki naszej Grupy za 2012 r. potwierdzają skuteczność przyjętej strategii rozwoju w latach ubiegłych. W 2012 roku kontynuowaliśmy politykę rozwoju detalicznej sieci sprzedaży zwiększając sieć o 11  własnych salonów firmowych. Znacznym zmianom uległ asortyment produktowy oferowany klientom marki Wojas, zwiększono również nakłady na działania marketingowe i pro sprzedażowe co przełożyło się na wzrost zainteresowania naszą ofertą produktową. Odświeżone zostało logo marki, zmianie uległ też koncept wystroju salonów. Nowe salony, po analizie opłacalności, często otwierane są na zasadzie butiku w nowej aranżacji architektonicznej. Te działania, a także zwiększone nakłady na promocję marki Wojas wpłynęły pozytywnie na wzrost sprzedaży i wyniki operacyjne w tym kanale dystrybucji – podsumował roczne działania Wiesław Wojas, prezes zarządu Wojas SA.

W 2012 r. zarząd podjął też działania w kierunku budowy detalicznej sieci sprzedaży na rynkach zagranicznych w oparciu o system franczyzy. Pierwsze takie sklepy zostały otwarte w styczniu i lutym 2013 r. na Ukrainie i Rosji. Ten kanał wzrostu sprzedaży zagranicznej, jak poinformował zarząd, będzie kontynuowany.

– W 2013 roku planujemy otworzyć 10 własnych salonów firmowych w kraju. Kontynuowana będzie praca w zakresie obniżania kosztów logistyki i zarządzania zapasem. W kwietniu 2013 r. planuje się w pełni uruchomić nowe centrum magazynowe zlokalizowane w Nowym Targu. Wpłynie to pozytywnie na gospodarkę magazynową, lepsze zarządzanie stanami magazynowymi i w efekcie powinno obniżyć koszty magazynowania i logistyki produktów i towarów – zapowiedział Wiesław Wojas.