Bomi
Bomi Smak Tradycji

W 2012 roku w porównaniu z 2011 r. będąca w upadłości likwidacyjnej spółka Bomi SA zanotowała spadek przychodów całkowitych ze sprzedaży o 47 proc. Wynika to przede wszystkim z faktu zamykania placówek handlowych.

Słabe wyniki są efektem niskiego poziomu koniunktury gospodarczej i słabej dynamiki sprzedaży detalicznej w kategoriach towarowych (artykuły spożywcze, napoje) mających największy udział w obrocie firmy, a ostatecznie w ogłoszonej upadłości spółki i w związanych z tym konsekwencjach – poinformowano w komunikacie.

W 2012 r. spółka uzyskała wynik netto w wysokości – 894 988 mln zł. Jest to wynik o 808 844 mln zł gorszy niż w roku ubiegłym.

Placówki handlowe działające pod marką Bomi i Rast stanowiły do lipca 2012 r. jedną z sieci delikatesowych i supermarketów premium w Polsce, posiadającą 44 obiekty handlowe, które były zlokalizowane w całym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Polski północnej.

Obecnie spółka posiada dwie placówki handlowe w województwie warmińsko- mazurskim, które są prowadzone pod marką Rast. Celem spółki i Syndyka będzie przeorientowanie tychże placówek na działalność franczyzową.

Wszystkie umowy najmu zawarte w latach ubiegłych zostały rozwiązane w drodze porozumień bądź  w drodze wypowiedzeń. Obecnie dwa lokale prowadzone przez spółkę mają umowę terminową obowiązującą maksymalnie przez 5 lat, z zastrzeżeniem że będą prowadzone przez jednostkę franczyzową. Czynsze zostały skalkulowane na warunkach rynkowych z uwzględnieniem waloryzacji.

– Jako nowy prezes zarządu pod koniec lutego 2012 roku zastałem spółkę w niezwykle trudnej sytuacji finansowej po wieloletnim okresie strat bilansowych, w tym w ciągu ostatnich lat rzędu 100 mln zł rocznie, co znalazło swoje odzwierciedlenie w pogarszającej się płynności finansowej spółki i spółek zależnych. Spółka w momencie objęcia jej przez nowy zarząd na przełomie I i II kwartału 2012 roku była zadłużona w bankach na ponad 130 mln zł, a wobec dostawców na 100 mln zł. Znakomita większość sklepów generowała stratę – poinformował w komunikacie Witold Jesionowski prezes zarządu Bomi SA będącej w upadłości likwidacyjnej.

Przypomnijmy, wobec fiaska podwyższenia kapitału na początku 2013 roku umożliwiającego uzyskanie finansowania dla części propozycji układowych zarząd spółki zmuszony był do złożenia wniosku o zmianę trybu upadłości z możliwością zawarcia układu na upadłość likwidacyjną.

4 marca 2013 roku Sąd Rejonowy Gdańsk Północ  wydał postanowienie o zmianie trybu upadłości z upadłości układowej na upadłość likwidacyjną. Na Syndyka masy upadłości powołana została Grażyna Ossowska – Mazurek pełniąca do tej pory funkcję Nadzorcy Sądowego.