Salon sieci Play
Salon sieci Play

Spółka Eurotel SA obsługująca sieć prawie 300 salonów sprzedaży operatorów T-Mobile i Play, zaprezentowała wyniki finansowe za rok 2012.

Jednostkowy zysk netto spółki pozostał na niezmienionym poziomie, pomimo mniejszych przychodów, natomiast cała Grupa Eurotel zwiększyła swój zysk netto w 2012 r. o 12 proc. Rezultaty Grupy zależą w coraz większym stopniu od wyników osiąganych przez spółki zależne. Największy wpływ na wzrost wyniku Grupy w 2012 roku miały efekty osiągnięte przez Viamind sp. z o.o. obsługującą sieć operatora Play, której przychód i zysk netto wzrosły rok do roku o 18 proc.

Zysk netto samej spółki Eurotel SA pozostał na niezmienionym poziomie – za rok 2012 wyniósł 6 077 tys. zł, wobec 6 155 tys. zł w 2011 roku. Przychody Eurotel SA wyniosły za 2012 r. 83 132 tys. zł, wobec  89 921 tys. zł w 2011 r. Poziom zysków w spółce Eurotel SA został utrzymany na niezmienionym poziomie pomimo mniejszych przychodów. Ich obniżenie było skutkiem  m.in. zamknięcia części punktów sprzedaży T-Mobile oraz działania niezależnych przyczyn zewnętrznych. Dodatkowo wpływ na przychody miało wydzierżawienie w połowie roku sieci terminali.

Spółka zależna Viamind, zarządzająca siecią salonów marki Play, odnotowała 18 proc. wzrost przychodów rok do roku – jej przychód w 2012 r. zamknął się kwotą 44 278 tys. zł, wobec  37 587 tys. zł w 2011 r. Odnotowała również 18% wzrost zysku netto, który wyniósł 2 374 tys. zł w 2012 roku, wobec 2 003 tys. zł rok wcześniej.

Udział zysku Viamind w Grupie Eurotel wynosi obecnie 28 proc., a w przychodach 35 proc.

– Rezultaty Grupy za 2012 r. potwierdzają wcześniejsze długofalowe założenia, zgodnie z którymi wyniki spółki Eurotel SA będą się utrzymywać na dotychczasowym poziomie, natomiast wzrosty Grupy zależeć będą w coraz większym stopniu od wyników osiąganych przez spółki zależne – mówi Tomasz Basiński, wiceprezes zarządu Eurotel SA – Strategia ta będzie kontynuowana. Także w 2013 roku zakładamy dalszy wzrost znaczenia spółek zależnych. Konsolidacji od 2013 roku podlegać będzie Media System, spółka zajmująca się telesprzedażą. Planowane są również całkiem nowe projekty. Osiągnięte przez Grupę rezultaty dają podstawy do złożenia przez zarząd wniosku o wypłatę dywidendy za 2012 rok w wysokości wyższej niż za 2011 rok.

W 2012 roku Grupa Eurotel dokonała kilku istotnych akwizycji mających wpływ na uzyskane wyniki finansowe.

W lutym 2012 r. Grupa dokonała akwizycji w ramach sieci sprzedaży operatora telefonii komórkowej Play. Spółka zależna Viamind Sp. z o.o., kupiła za 1,8 mln zł prawa do prowadzenia działalności w 24 punktach sprzedaży sieci Play.

Grupa telekomunikacyjna Eurotel SA jest od 7 lat notowana na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych. Obsługuje łącznie 350 punktów sprzedaży, w tym T-Mobile (170 punktów) i Play (110 punktów) oraz sieć Telewizji „n” z 70 punktami.

Sieć sprzedaży tworzona jest w oparciu o własne placówki jak i partnerów handlowych na podstawie podpisywanych z nimi umów dealerskich. Eurotel SA buduje również sieć punktów franczyzowych w oparciu o współpracę bezpośrednio z operatorami.