GUS
GUS

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym w marcu 2013 oceniany jest nieco mniej negatywnie niż w lutym, ale gorzej niż w analogicznym miesiącu poprzednich trzech lat – podał w komunikacie  Główny Urząd Statystyczny.

GUS wskazuje, że ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w marcu na poziomie minus 9 (w lutym minus 14).

– Bieżąca sprzedaż oraz sytuacja finansowa oceniane są niekorzystnie, na poziomie zbliżonym do odnotowanego przed miesiącem, natomiast odpowiednie prognozy są mniej pesymistyczne od przewidywań formułowanych w lutym. Badane przedsiębiorstwa zapowiadają, iż ceny towarów w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć w tempie nieznacznie wolniejszym niż oczekiwano przed miesiącem- czytamy w komunikacie GUS.

Poprawę koniunktury, jak podano, sygnalizuje 15 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 24 proc. (przed miesiącem odpowiednio 12 proc. i 26 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

– Przedsiębiorcy nadal sygnalizują nadmierny poziom zapasów towarów. W związku z tym planowane jest ograniczanie ilości towarów zamawianych u dostawców, choć skala tego zjawiska może być mniejsza niż zapowiadano przed miesiącem. Spadek zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach może utrzymać się na poziomie zbliżonym do prognozowanego w lutym. Jednostki sygnalizują podobny do zgłaszanego przed miesiącem wzrost bieżących cen towarów, natomiast przewidywania w tym zakresie wskazują, że wzrost ten w najbliższych trzech miesiącach może być nieco niższy od prognozowanego w lutym – głosi komunikat GUS.

Największe trudności napotykane przez przedsiębiorców zgłaszających występowanie barier związane są z: konkurencją na rynku, kosztami zatrudnienia, niedostatecznym popytem oraz wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu.