Magnolia Park we Wrocławiu

Sprzedaż grupy Organic Farma Zdrowia za cały 2012 rok wyniosła 46,7 mln zł, co stanowi 15 proc. wzrostu w stosunku do 2011 roku. Spółka wypracowała 844 tys. zł straty wobec 2,4 mln zł straty w 2011 roku.

Upadek Bomi SA – istotnego odbiorcy spółki dystrybucyjnej Eko-Wital – spowodował konieczność obniżenia wypracowanych wyników tej spółki i co za tym idzie Grupy, o 230 tys. złotych nieściągalnych już należności. Jest to jednak jednostkowe zdarzenie losowe, na które spółka nie miała wpływu. Wszystkie pozostałe wyniki w grupie są dobrym prognostykiem osiągnięcia pełnej rentowności netto w obecnym, 2013 roku – podano w komunikacie podsumowującym 2012 rok.

– Od początku istnienia spółki zarząd uważał, że równolegle do rozwoju organicznego konieczna jest konsolidacja w ramach branży dystrybucji i handlu naturalną i ekologiczną żywnością i rozwój poprzez budowanie grupy. Poprzez przejęcie udziałów w Eko-Wital sp. z o.o. oraz alians strategiczny ze spółkami Green Way SA i Bio Planet sp. z o.o., stworzyliśmy silną grupę liderów rynkowych na rynku zdrowych stylów życia. Od IV kwartału 2012 roku w naszych raportach kwartalnych i rocznych prezentować będziemy również całą grupę i skonsolidowane wyniki – poinformował zarząd spółki.

W 2012 roku sprzedaż Organic Farma Zdrowia i kapitałowo z nią powiązanych spółek wyniosła ponad 95 mln zł. Jak informuje prezes spółki w komunikacie, przekroczenie 100 mln złotych w 2013 roku jest już pewne.

Organic Farma Zdrowia SA to sieć samoobsługowych delikatesów pod nazwą Organic Farma Zdrowia z ekologiczną i pro-zdrowotną żywnością, kosmetykami i środkami czyszcząco-piorącymi.

Na koniec 2012 roku sieć Organic Farma Zdrowia składała się z 22 delikatesów, znajdujących się w największych galeriach i centrach handlowych w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu, Płocku oraz sklepu internetowego ekosfera24.pl