Salon Top Secret
Salon Top Secret

Zarząd Redan SA poinformował, że 27 marca 2013 roku został podpisany aneks zmieniający umowę dotyczącą procesu uzgodnień zasad spłat zadłużenia finansowego zawartą w dniu 21 grudnia 2012 r.

Zmiana umowy polega na wydłużeniu okresu jej obowiązywania do dnia 31 maja 2013 r. Ten okres jest niezbędny w celu sformułowania treści umowy regulującej zasady spłaty zadłużenia finansowego Grupy Redan oraz wprowadzenie do statutu spółki kapitału warunkowego, co jest elementem koniecznym dla przeprowadzenia emisji obligacji zamiennych na akcje. Wstępnie uzgodnione warunki spłaty zadłużenia finansowego Grupy Redan przewidują wydanie dotychczasowym obligatariuszom w miejsce dotychczasowych obligacji zwykłych, obligacji zamiennych na akcje Redan. Zarząd zaproponował treść odpowiednich uchwał na walne zgromadzenie akcjonariuszy, które jest zwołane na 15 kwietnia 2013 r.

Ponadto w 27 marca 2013 r. do powyższej umowy dotyczącej procesu uzgodnień zasad spłat zadłużenia finansowego przystąpił obligatariusz, który posiada 7500 obligacji serii C Redan o łącznej wartości nominalnej 7,5 mln zł. Stronami powyższej umowy są zatem obligatariusze posiadający 8,1 mln zł obligacji serii C z 8,5 mln zł łącznej wartości całej emisji. Zgodnie z zapisami powyższej umowy, w okresie jej obowiązywania, obligatariusze – podobnie jak inne instytucje finansowe – zobowiązali się, że nie zażądają przedterminowej spłaty zobowiązań wobec nich. To oznacza w szczególności, że obligatariusze ci nie wykonają prawa do żądania przedterminowego wykupu obligacji serii C.

Redan SA jest właścicielem marek odzieżowych: Top Secret, Troll i Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TextilMarket. Spółka powstała w 1995 roku, a w 2003 roku akcje Redan zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Redan na koniec 2012 roku posiadał 505 placówek, w tym 275 sklepów własnych TextilMarket. Natomiast w sieci modowej łącznie działało 230 sklepów (w Polsce: 55 sklepów własnych i 116 franczyzowych, w Rosji 19 sklepów franczyzowych oraz na Ukrainie 12 punktów własnych i 28 na zasadzie franczyzy). Spółka w zeszłym roku wprowadziła nowe formaty franczyzowe w segmencie modowym m.in.: sklepy Top Secret o powierzchni 90-100 mkw.(dotychczas 150 mkw.-200 mkw.) oraz kornery – shop in shop dla marek Troll i Drywash.