Bogusz Kruszyński, Wiceprezes Zarządu Redan SA
Bogusz Kruszyński, Wiceprezes Zarządu Redan SA

Redan, właściciel marek Top Secret, Troll i Drywash oraz sieci dyskontowej TextilMarket, finalizuje rozmowy z wierzycielami dotyczące ustalenia zasad spłaty zadłużenia. Kolejnym krokiem jest osiągnięcie porozumienia z największym obligatariuszem serii C. W związku z tym przedmiotem przedterminowego wykupu mogą stać się jedynie obligacje o wartości 400 tys. zł.

Redan S.A. poinformował o kolejnym kroku na drodze do uzyskania porozumienia z instytucjami finansowymi dotyczącego spłaty zadłużenia Spółki.

Do umowy dotyczącej procesu uzgodnień zasad spłat zadłużenia, zawartej w grudniu minionego roku, przystąpił obligatariusz posiadający obligacje Redanu serii C o wartości nominalnej 7,5 mln zł. Stroną tej umowy są obligatariusze posiadający papiery dłużne tej serii łącznie o wartości 8,1 mln zł. Oznacza to, że z całej puli wyemitowanych obligacji serii C o wartości nominalnej 8,5 mln zł, żądania przedterminowego wykupu mogą dotyczyć walorów o maksymalnej wartości nominalnej 0,4 mln zł. – – Obligatariusze, którzy są stroną umowy, podobnie jak inne instytucje finansowe, zagwarantowali, iż nie zażądają przedterminowej spłaty zobowiązań Grupy. A na wypłatę 400 tys. zł w czerwcu jesteśmy przygotowani. – Bogusz Kruszyński, Wiceprezes Zarządu Redan S.A.

Zarząd Redan S.A. poinformował o aktualnym stanie uzgodnień z wierzycielami odnośnie warunków spłaty zadłużenia wobec instytucji finansujących działalność Grupy. – Jesteśmy już bardzo blisko uzgodnienia warunków spłaty zadłużenia, które zgodnie z wstępnymi ustaleniami zostanie rozłożone do 2018 roku. Zapewni nam to możliwość stabilnego rozwoju biznesu, a instytucjom finansowym pewność zwrotu środków. – stwierdził Bogusz Kruszyński, Wiceprezes Zarządu Redan S.A.

Zgodnie z wstępnymi ustaleniami Grupa wyda dotychczasowym obligatariuszom obligacje zamienne na akcje Redan w miejsce dotychczasowych obligacji zwykłych. Dotyczy to obligacji serii C o wartości nominalnej 8,1 mln zł oraz obligacje serii D o wartości nominalnej 5,7 mln zł. Przeprowadzenie emisji obligacji zamiennych wymaga jeszcze wprowadzenia zmian w statucie Redan S.A. dotyczących ustanowienia kapitału warunkowego. Uchwała dotycząca tej kwestii będzie głosowana na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zwołanym na 15 kwietnia br.

Umowa regulująca zasady spłaty zadłużenia finansowego ma zostać podpisana do końca maja br.

Redan SA jest właścicielem marek odzieżowych: Top Secret, Troll i Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TextilMarket. Spółka powstała w 1995 roku, a w 2003 roku akcje Redan zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Redan na koniec 2012 roku posiadał 505 placówek,