Kampania sieci Cropp
Kampania sieci Cropp

Zarząd spółki LPP SA poinformował, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2013 roku przez GK LPP SA wyniosły około 286 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2012 roku o około 18 proc.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 62 proc. i była wyższa od zrealizowanej w lutym roku poprzedniego o 1 punkt procentowy.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – marzec 2013 roku wyniosła ok. 744 mln zł. Przychody te były wyższe o około 13 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przypomnijmy, na koniec 2012 roku powierzchnia sieci sklepów należących do spółki LPP wzrosła o 37,9 tys. mkw. Firma dysponowała 1077 sklepami o łącznej powierzchni 433,9 tys. mkw.

Jak już informowaliśmy, spółka planuje w tym roku przeznaczyć około 360 mln zł na rozwój sieci swoich sklepów. Prognozowane zwiększenie powierzchni sprzedaży to 145 tys. mkw., co oznacza wzrost o 33 proc. rok do roku.

Najdynamiczniej rozwijana jest najnowsza marka spółki – sieć Sinsay. W kwietniu 2013 roku  12 sklepów tej sieci zostanie oddanych do użytku, a na maj i czerwiec zaplanowano otwarcie kolejnych kilkunastu.