Gino Rossi
Gino Rossi

Zarząd spółki Gino Rossi poinformował, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń-marzec 2013 roku wyniosły 51,5 mln zł i są wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 6 proc.

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Gino Rossi wyniosły w marcu 2013 r. 17 mln zł i są niższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 4 proc .

Sprzedaż spółki Gino Rossi SA w okresie styczeń-marzec 2013 r. wyniosła 29,5 mln zł i jest wyższa od osiągniętej w okresie styczeń-marzec 2012 roku o 8 proc. Sprzedaż spółki w marcu 2013 wyniosła 9,9 mln zł i jest wyższa od sprzedaży osiągniętej w marcu 2012 roku o 4 proc.

Sprzedaż spółki Simple w okresie styczeń-marzec 2013 wyniosła 23,9 mln zł i jest wyższa od osiągniętej w analogicznym okresie roku 2012 o 6 proc., natomiast sprzedaż w kanale detalicznym w miesiącach styczeń-marzec 2013 wyniosła 18,9 mln zł i jest wyższa od osiągniętej w tym samym okresie 2012 roku o 3 proc.

Sprzedaż spółki Simple w marcu 2013 roku wyniosła 7,6 mln zł i jest niższa od osiągniętej w marcu 2012 r. o 12 proc., natomiast sprzedaż w kanale detalicznym w marcu 2013 roku wyniosła 6,7 mln i jest niższa od osiągniętej w miesiącu marcu 2012 roku o 5 proc.

Gino Rossi oferuje obuwie ze średniej i wyższej półki. Sieć sprzedaży obejmuje ponad 100 salonów firmowych w Polsce i za granicą. Od sierpnia 2012 roku działa także sklep internetowy marki odzieżowej Simple, a od marca 2013 sklep on-line Gino Rossi.