Gant Development
Gant Development

Zarząd spółki Gant Development SA poinformował, że 3 kwietnia 2013 roku otrzymał oświadczenie prezesa zarządu Karola Antkowiaka o rezygnacji z pełnionej funkcji z dniem 3 kwietnia 2013 r.

Rezygnacja z pełnienia funkcji nastąpiła w związku ze zgłoszeniem kandydatury dotychczasowego prezesa na członka Rady Nadzorczej Spółki Gant Development SA. Zarząd Ganta opuścili wcześniej: Andrzej Szornak, Mirosław Kadłubowski i Luiza Berg. Z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej zrezygnowali z kolei: Maciej Jasiński, Bogna Sikorska, Adam Siemieniuk i Sven Torsten Kain.

Karol Antkowiak jest absolwentem Studium Nauczycielskiego w Legnicy. Pracę w Gant rozpoczął w 1993 roku. W latach 1996 – 2001 pełnił funkcję Prezesa Zarządu a następnie przez 4 lata, od 2006 r. pełnił funkcję Członka Zarządu w spółce. Decyzją Rady Nadzorczej od 2010 r. do chwili obecnej zajmował stanowisko Prezesa Zarządu w spółce Gant Development SA. Dodatkowo pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółkach: Juwar sp. z o.o., Kapelanka sp. z o.o., Budopol-Racławicka sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Adama Michalskiego, Karola Antkowiaka, Dariusza Zielińskiego i Karola Kolouszek z dniem podjęcia uchwały, do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Emitenta.

Przypomnijmy, na koniec 2012 roku zadłużenie spółki z tytułu kredytów i obligacji przekroczyło 570 mln zł. Ostatnio Grupa Gant porozumiała się jednak z wierzycielami w sprawie refinansowania części zadłużenia.

Spółka poinformowała, że sygnatariusze porozumienia objęli nową emisję obligacji w wysokości 29,15 mln zł i zobowiązali się przesunąć wymagalność kolejnych płatności na 31 maja 2013 roku. Jednocześnie sygnatariusze wyrazili zainteresowanie uczestnictwem w nowej emisji 3 letnich obligacji spółki w wysokości niezbędnej do zapewnienia płynności grupy, w szczególności w drodze zamiany istniejących obligacji o różnych terminach zapadalności na nową emisję obligacji.

Grupa Kapitałowa Gant Development SA jest holdingiem kilkudziesięciu spółek celowych prowadzących działalność deweloperską i budowlaną. Spółka działa w siedmiu polskich miastach. Są to: Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Kraków, Opole i Polanica Zdrój. Od 1998 roku Gant jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych.