Do 2017 roku stawka opłaty interchange wyniesie 0,7 proc.

Zgodnie z dokumentem Związku Banków Polskich wysokość stawek interchanege do 2017 roku ma zostać zmniejszona do 0,7 proc. Organizacje płatnicze Visa i Mastercard mają podjąć decyzje czy akceptują harmonogram stopniowego obniżania prowizji za opłaty kartami kredytowymi i debetowymi. Jeśli nie dojdzie do porozumienia maksymalna stawka opłaty interchange zostanie uregulowana ustawowo.

Harmonogram obniżek opłat interchange na lata 2014-2017 wypracowany przez ZBP zakłada, że w 2017 roku sprzedawcy płaciliby bankom maksymalnie 0,85 proc. (średnio 0,6 proc.) od płatności kartami debetowymi i 1,1 proc. kartami kredytowymi (średnio 0,7 proc.). W przyszłym roku średnia prowizja ma wynieść dla kart debetowych 0,9 proc., a maksymalna 1,15 proc. W przypadku kart kredytowych 1 proc. i 1,4 proc. Wprowadzenie obniżki w 2014 roku jest obowiązkowe. Natomiast w kolejnych latach będzie zależało od zwiększenia się liczby terminali płatniczych w sklepach.

– Oczywiście na obniżeniu interchange fee skorzystają tylko akceptanci (handel i usługi), którzy będą ponosić mniejsze opłaty na rzecz instytucji finansowych. Te zaś utracone wpływy będą mogły sobie zrekompensować na przykład poprzez podniesienie opłat za prowadzenie rachunków bankowych, czy wydawanie kart płatniczych i i korzystanie z nich. Taka sytuacja miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie banki zaczęły podnosić opłaty za prowadzenie rachunków, do których wydawana była karta debetowa. Wszelkie zaś promocje zostały przeniesione na rzecz kart prepaidowych i kredytowych. Ustawowa regulacja opłaty interchange fee w tak wąskim segmencie rynku płatności bezgotówkowych zdecydowanie nie jest dobrym rozwiązaniem. Takich praktyk nie stosuje się w żadnym innym państwie Unii Europejskiej – powiedział portalowi Retailnet Jarosław Wereszczyński, ekspert Centrum im. A.Smitha.

Zdaniem Włodzimierza Gillera z Domu Maklerskiego PKO BP – Obniżenie stawki interchange spowoduje, że sieci handlowe zyskają więcej pieniędzy. Obecnie średnia opłata wynosi 1,2 proc. od transakcji. Zmniejszenie stawek na pewno zachęci niektóre firmy do wprowadzenia terminali płatniczych. Chociażby sieć Biedronka, która odnotowuje ciągły wzrost sprzedaży.