Centrum Handlowe Galaxy

Sprzedaż detaliczna w Polsce w lutym 2013 roku wzrosła o 2,4 proc. rok do roku, po spadku o 0,9 proc. w ujęciu rocznym w styczniu, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,8 proc. – podał Eurostat.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego sprzedaż detaliczna w Polsce w lutym spadła o 0,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku, a miesiąc do miesiąca spadła o 2,6 proc.

Dane Eurostatu obejmują także najmniejsze firmy, zatrudniające poniżej 10 pracowników, czyli w tym przypadku małe, rodzinne sklepy, a z kolei nie biorą pod uwagę sprzedaży samochodów. To właśnie małe sklepy mogą notować spadki sprzedaży, a dane GUS odzwierciedlają w dużej mierze postępującą koncentrację w handlu detalicznym (wzrost sprzedaży w dyskontach i supermarketach).

Europejski Urząd Statystyczny (ang. European Statistical Office) – zwany Eurostatem, jest urzędem Komisji Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu. Do kompetencji Eurostatu należy analizowanie i prognozowanie tendencji rozwojowych w Unii Europejskiej.