Gant Development
Gant Development

Zarząd firmy Gant Development SA poinformował o odwołaniu Krzysztofa Brzezińskiego z funkcji członka zarządu i powołaniu go na prezesa zarządu z dniem 6 kwietnia 2013 r.

Zarząd spółki podał też informację, że do pełnienia funkcji członka zarządu powołano Dominika Putza. Dominik Putz jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii oraz jest radcą prawnym. Od 2008 Putz rozpoczął pracę w Gant Development SA na stanowisku radcy prawnego, a w 2010 r powierzono mu funkcję dyrektora działu prawnego.

W ostatnich dniach zarząd spółki Gant Development SA otrzymał oświadczenie prezesa zarządu Karola Antkowiaka o rezygnacji z pełnionej funkcji z dniem 3 kwietnia 2013 r.

Rezygnacja z pełnienia funkcji nastąpiła w związku ze zgłoszeniem kandydatury dotychczasowego prezesa na członka rady nadzorczej spółki Gant Development SA. Zarząd Ganta opuścili wcześniej: Andrzej Szornak, Mirosław Kadłubowski i Luiza Berg. Z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej zrezygnowali z kolei: Maciej Jasiński, Bogna Sikorska, Adam Siemieniuk i Sven Torsten Kain.

Grupa Kapitałowa Gant Development SA jest holdingiem kilkudziesięciu spółek celowych prowadzących działalność deweloperską i budowlaną. Spółka działa w siedmiu polskich miastach. Są to: Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Kraków, Opole i Polanica Zdrój. Od 1998 roku Gant jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych.