Domino’s Pizza
Domino’s Pizza

Spółka DP Poland PLC, notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, właściciel spółki DP Polska S.A., posiadającej licencję na otwieranie lokali Domino’s Pizza w Polsce, poinformowała o prowadzonych pracach nad konceptem franczyzy w Polsce.

Spółka planuje w 2013 roku otwarcie pierwszego, pilotażowego lokalu opartego na udzielonej franczyzobiorcy licencji.

– 2012 rok był punktem milowym w rozwoju spółki. Dokonaliśmy wielu strategicznych posunięć, które pozwoliły na umocnienie pozycji sieci w Polsce. Dzięki temu weszliśmy w nowy rok z mocnym przekonaniem, że założona przez nas strategia będzie zrealizowana, a świadomość marki Domino’s Pizza będzie systematycznie wzrastać. W 2013 roku skupimy się na umacnianiu naszej pozycji w Warszawie, ekspansji do innych miast oraz otwarciu pierwszego lokalu w formule franczyzy – powiedział Peter Shaw, dyrektor generalny spółki DP Poland PLC.

2012 rok oraz pierwszy kwartał 2013 roku były, jak poinformowali przedstawiciele sieci, ważny dla Domino’s Pizza. Dzięki nowym inwestycjom w lokale sieć posiada 15 placówek, a potwierdzone zostały otwarcia kolejnych pięciu w Warszawie do końca  bieżącego roku. Spółka zapowiedziała także uruchomienie pierwszej placówki poza Warszawą – w dużym mieście wojewódzkim.

2012 rok to także zmiany personalne – Maciej Jania, pełniący stanowisko dyrektora zarządzającego w DP Polska SA, został mianowany jednocześnie dyrektorem finansowym spółki DP Poland PLC. W 2012 roku do grona dyrektorów spółki dołączyli także: Chris Moore, zajmujący poprzednio stanowisko Chief Executive w Domino’s Pizza Group PLC  oraz Gerry Ford,  Chairman i Chief Executive w Caffè Nero Group Limited

Zapasy gotówkowe Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły prawie 11 milionów funtów brytyjskich. Wyniki finansowe w stosunku do poprzedniego roku znacznie się poprawiły – przychody wzrosły ponad czterokrotnie z 425 tysięcy funtów brytyjskich w 2011 roku aż do 1.700 tysięcy funtów brytyjskich uzyskanych w 2012 roku. Zanotowano także wzrost sprzedaży (rok-do-roku) o 37 proc. oraz wzrost marży brutto (rok-do-roku) o 51 proc. (lokale otwarte w okresie  marzec – grudzień 2011 roku).

Pozytywne sygnały płyną także z podsumowania wyników za styczeń 2013 roku – w stosunku do stycznia 2012 roku zanotowano aż 116 proc. wzrost sprzedaży (rok-do-roku) i 125 proc. wzrost marży  brutto (rok-do-roku).  Wyniki finansowe za luty i marzec 2013 roku są także zgodne z przyjętymi założeniami.

Przypomnijmy, marka Domino’s Pizza zadebiutowała na polskim rynku w lutym 2011 roku. Po dwóch latach działalności sieć liczy 14 placówek. Zarząd DP Polska SA, właściciel sieci w Polsce, poinformował, że firma zamierza rozszerzyć sieć do 25 lokali do końca 2013 roku oraz do 35 placówek do końca 2014 roku. Inwestycja ma być zrealizowana dzięki pozyskaniu kapitału od zagranicznych inwestorów w dwóch emisjach o łącznej wysokości ponad 13 mln funtów brytyjskich.

Na świecie Domino’s Pizza ma ponad 10 tys. lokali na 70 rynkach. Spółka Dominos IP Holder LLC  otwiera zarówno lokale własne jak i franczyzowe. Kolebką Domino’s Pizza są Stany Zjednoczone, ale marka ma swoje punkty także w Australii, Meksyku, Indiach, Turcji, Francji i Wielkiej Brytanii.