Hotel Cracovia
Hotel Cracovia

Echo Investment 17 kwietnia postara się przekonać krakowskich urzędników do zgody na budowę kompleksu multifunkcyjnego w miejscu obecnego hotelu Cracovia. Wtedy też urzędnikom zostanie zaprezentowana wstępna koncepcja projektu przygotowanego przez inwestora.

– Toczy się debata na temat opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Błonia Krakowskie.Jednym z kluczowych punktów tego projektu, a moim zdaniem najważniejszym, będzie decyzja określając przyszłość terenu, na którym obecnie stoi budynek byłego hotelu Cracovia – mówi w rozmowie z Retailnet.pl Krzysztof Giemza, architekt, dyrektor działu centrów handlowych Echo Investment.

– Hotel Cracovia to dzieło wybitnego polskiego architekta, od zawsze związanego z Krakowem prof. Witolda Cęckiewicza, zbudowane w połowie lat 60. ubiegłego stulecia. Forma obiektu, została znakomicie zaprojektowana, niestety ani funkcja, ani konstrukcja nie oparły się próbie czasu. Dzisiaj, po blisko pięćdziesięciu latach użytkowania, były hotel Cracovia nie spełnia współczesnych standardów i nie nadaje się do użytkowania – dodaje.

Zdaniem Krzysztofa Giemzy przyszłość tego terenu, ze względu na dobrą lokalizację, powinna być zaplanowana z dużą starannością, adekwatnie do rangi miejsca, jego ekspozycji i kontekstu urbanistycznego.

– Należy jednak pamiętać, że projektowanie urbanistyczne musi jednocześnie uwzględniać kulturę materialną, uwarunkowania historyczne, komunikacyjne i przestrzenne, ale przede wszystkim, stanowić podstawę umożliwiającą w danym miejscu skuteczną aktywność gospodarczą i społeczną. A aktywność gospodarcza, a tym samym dalszy rozwój, nie będzie możliwa bez planów, które respektują prawo własności i uwarunkowania ekonomiczne – twierdzi Krzysztof Giemza.

Według Echo Investment teren z byłym hotelem Cracovia posiada wszelkie atuty umożliwiające wprowadzenie w tym miejscu nowej jakości.

– Po pierwsze znajduje się w rękach dużego inwestora posiadającego pełne zaplecze projektowe, realizacyjne, finansowe i olbrzymie doświadczenie w budowaniu obiektów komercyjnych i mieszkaniowych. Po drugie planami jego przebudowy zajmuje się zespół architektów powołany przez prof. Cęckiewicza – twórcę pierwotnej idei tego miejsca. To sytuacja wyjątkowa – twierdzi dyrektor działu centrów handlowych Echo Investment.

– Drogą do uzyskania najlepszych rozwiązań powinno być rozpoczęcie współpracy z inwestorem i dążenie do uzyskania kompromisu. Nie powinno to być specjalnie trudne, bo obie strony mają ten sam cel: możliwie najlepsze i adekwatne do jego rangi zagospodarowanie tego miejsca. Niestety istnieje realne zagrożenie dla tego obszaru, a jest nim tworzenie planu z pominięciem uwarunkowań i oczekiwań inwestora. Naszym celem jest uniknięcie sytuacji, w której budynek byłego hotelu będzie pełnił funkcję słupa reklamowego, ulegając jednocześnie stopniowej, aczkolwiek widocznej i mało estetycznej degradacji. Wierzę jednak w możliwość dyskusji, w kompromis, i w osiągnięcie wspólnego przecież celu – mówi Krzysztof Giemza.

Spółka Echo Investment w 2011 roku kupiła od firmy Orbis SA były hotel Cracovia, zlokalizowany przy ul. Marszałka Ferdinanda Focha 1. Umowa między stronami uniemożliwia otwarcie  hotelu w budynku po Cracovii w ciągu 10 lat.

Echo Investment SA to jedna z największych w Europie firm inwestycyjno-deweloperskich z polskim kapitałem. Spółka realizuje inwestycje w czterech głównych sektorach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych i handlowo-rozrywkowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Firma zrealizowała ponad 100 projektów w kilkudziesięciu miastach Polski o łącznej powierzchni ponad 900 tys. mkw. Spółka prowadzi również inwestycje w Rumunii, na Węgrzech i Ukrainie.