Centrum handlowe
Centrum handlowe

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD) po raz kolejny zwraca uwagę na negatywne skutki proponowanej zmiany progu kwalifikacji czynów, jako wykroczenia z 250 zł wartości straty do wysokości 1000 zł.

Postulat ten zawarty jest  w projektowanej nowej wersji  art. 119 Kodeksu Wykroczeń i jest efektem prac nad zmianami w Kodeksie Postępowania Karnego (druk sejmowy nr 870). Zmiana ta będzie dyskutowana na posiedzeniu Podkomisji Stałej ds. Nowelizacji Prawa Karnego w dniu 16 kwietnia br.

Według POHiD argumenty podnoszone przez zwolenników tej zmiany nie biorą pod uwagę kosztów, jakie po jej uchwaleniu będą poniesione przez całe społeczeństwo.  Ich elementami są  m.in zagrożenie poczucia bezpieczeństwa, naruszenie zasad sprawiedliwości społecznej oraz osłabienie ochrony własności prywatnej.

Zdaniem POHiD rozszerzenie skali „dopuszczelnej” kradzieży jest swego rodzaju zachętą do działań nieakceptowanych społecznie i szkodzących wszystkim obywatelom. Może to prowadzić  do rozmnożenia się przestępstw, które w wielu wypadkach pozostaną prawie bezkarne. Przeciętnemu obywatelowi trudno będzie zrozumieć, że kradzież lub zniszczenie mienia do wartości 1000 zł jest „tylko” wykroczeniem. Dla większości osób 1000 zł to duża kwota – stanowi 2/3 miesięcznej płacy minimalnej czy równowartość niejednej emerytury. Tak więc kradzież roweru czy sprzętów elektronicznych o tej wartości (telefonu, notebooka, telewizora), traktowana jako wykroczenie, może naruszać poczucie sprawiedliwości społecznej. Negatywne skutki tego zapisu odczują również władze samorządowe, zarządcy dróg, transport publiczny, narażone na wzrost kradzieży i niszczenie ich mienia traktowanych jako wykroczenie.

W opinii POHiD zwolennicy zmian w KPK nie biorą pod uwagę dramatycznej sytuacji powodowanej kradzieżami i dewastacją mienia w sklepach i innych obiektach handlowych. Sytuacja radykalnie pogorszy się, gdy próg wykroczenia zostanie podniesiony do 1000 zł. Według organizacji nastąpi wzrost liczby kradzieży, a co za tym idzie poziomu strat. Obecnie wysokość strat w handlu detalicznym wynosi 1,04 mld euro, a na skutek podniesienia granicy wykroczenia z 250 do 1000 zł (wzrost o 75 proc.), może zwiększyć się do 2 mld euro. Większe straty dla handlu i większe koszty poniesione na bezpieczeństwo przełożą się na wyższe ceny, co może zmniejszyć antyinflacyjną rolę branży handlowej. Kradziony towar pomnaża też zyski szarej strefy (szacuje się, że tylko 20 proc. kradzieży zostaje wykrytych). Udział szarej strefy w PKB szacowany jest nawet na 29 proc. Niezapłacony podatek VAT od kradzionych produktów to 13 do 22 mld. zł.

POHiD przedstawił w parlamencie alternatywne propozycje rozwiązań w stosunku do projektowanej nowelizacji, które uwzględniają interesy poszkodowanych obywateli i firm.