Kolekcja Rage Age
Kolekcja Rage Age

W I kwartale 2013 r. przychody spółki Equity Doctors, do której należy marka ekskluzywnej odzieży męskiej Rage Age wyniosły 2,5 mln zł. Przychody okazały się być wyższe o 30 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka Equity Doctors zanotowała w 2012 r. przychody w wysokości 11,565 mln zł, zysk na sprzedaży w wysokości 504 tys. zł oraz zysk netto, który wyniósł 490 tys. zł.

W lutym 2013 spółka Próchnik SA za kwotę 18 mln zł kupiła 100 proc. udziałów w firmie Rage Age International Limited, która kontroluje spółki prowadzące sklepy odzieżowe Rage Age by Czapul.

Udziałowcem firmy Rage Age International Limited jest Rafał Bauer, który 12 lutego został prezesem Próchnik SA. Jest również prezesem spółki Equity Doctors.

Rage Age International Limited kontroluje grupę spółek związanych z dystrybucją, projektowaniem i promocją produktów sygnowanych brandem Rage Age na rynkach krajowym i zagranicznych. Posiada 90 proc. akcji w spółce Rage Age Polska SA. Pozostałe udziały należą do projektanta kolekcji. Główne składniki aktywów RAP to: 99,9 proc. udziałów w Equity Doctors sp. z o.o. oraz prawa do znaku towarowego Rage Age. Spółka ta jest także uprawniona do udzielania franczyzy na rynku polskim. Spółka Equity Doctors została powołana celem prowadzenia własnej sieci detalicznej wraz z flagowym sklepem na rynku polskim.

Sieć z ekskluzywną odzieżą męską Rage Age by Czapul tworzy obecnie 6 salonów firmowych znajdujących się w największych centrach handlowych.