Calypso Fitness Club

Akcjonariusze Calypso Fitness SA podjęli decyzje o nowej emisji akcji w spółce. Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na dalszy rozwój spółki, która jest właścicielem sieci klubów fitness. Decyzja została podjęta przez zarząd Benefit System SA wspólnie z głównym akcjonariuszem spółki Calypso Fitness SA.

Inwestor finansowy ma zamiar objąć akcje stanowiące 12,50 proc. akcji w kapitale zakładowym spółki Calypso Fitness SA w cenie emisyjnej 350 złotych za jedną akcję (średnia cena akcji obejmowanych i nabywanych przez spółkę w 2011 roku wyniosła 250 złotych za jedną akcję). W związku z powyższym udział spółki Benefit Systems S.A. w kapitale zakładowym spółki wyniesie 35 proc. wobec 40 proc. sprzed emisji.

Akcjonariusze spółki Calypso Fitness S.A. zawrą umowę regulującą zasady współpracy ( w szczególności zasady podejmowania wspólnie uchwał) oraz kwestię pierwokupu zbywanych akcji na rzecz osób trzecich, a także zakazującą prowadzenia działalności konkurencyjnej przez inwestora finansowego wobec spółki Calypso Fitness S.A.

Calypso Fitness to jedna z największych ogólnopolskich sieci klubów fitness działających na rynku od kilkunastu lat. Obecnie posiada 15 klubów na terenie całej Polski m.in. w CH Wola Park (Warszawa), w Galerii Nowy Świat (Rzeszów), Galerii Przymorze (Gdańsk). Firma na potrzeby klubów Calypso Fitness zajmuje powierzchnię od 1 tys. mkw. do 3,5 tys. mkw.

W kwietniu 2013 roku uruchomiony został klub Calypso Fitness w Częstochowie. Natomiast w drugim kwartale tego roku planowane jest otwarcie klubu w Szczecinie, a we wrześniu ruszy trzeci klub Calypso Fitness w Trójmieście, w centrum handlowym Kowale.