Tesco

Grupa Tesco podała wstępne wyniki za rok finansowy 2012/2013, który zakończył się pod koniec lutego 2013 roku. Przychody spółki w tym okresie na wszystkich rynkach wzrosły o 2,5 proc. (z uwzględnieniem VAT) i wyniosły 72,4 mld funtów. Natomiast sprzedaż  porównywalna (like for like), bez stacji paliw spadła o 0,9 proc. W Polsce sprzedaż Tesco w minionym roku finansowym była o 3 proc. mniejsza niż w poprzednim.

Tesco w Polsce w pierwszym półroczu roku 2012/2013 odnotowała wzrost sprzedaży o 2,2 proc. Przychody zaczęły zmniejszać się w trzecim  (o 6,6 proc.), a także w czwartym kwartale (o 8,3 proc.), co w drugim półroczu roku finansowego oznaczało spadek o 8 proc.

W Europie oprócz Polski spadek przychodów ze sprzedaży zanotowano m.in. w Czechach (o 7 proc.) i na Węgrzech (o 0,7 proc).

Grupa Tesco w całym roku finansowym 2012/2013 wypracowała zysk przed opodatkowaniem na poziomie 3,5 mld funtów, który był niższy o 14,5 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Natomiast w tym okresie znacząco wzrosły przychody ze sprzedaży internetowej, które wyniosły 3 mld funtów (wzrost o 13 proc.)

Tesco rozpoczęło swoją działalność w Polsce w listopadzie 1995 roku jako inwestor strategiczny sieci supermarketów Savia. Pierwszy sklep z logo Tesco został otwarty w 1998 roku we Wrocławiu. Obecnie w sieci tej brytyjskiej grupy działa ponad 4,8 tys. sklepów w kilkunastu krajach na całym świecie. W Polsce działa ponad 400 sklepów. Tesco to sklepy w różnych formatach: hipermarkety (powierzchnia 3 tys. mkw. i więcej), hipermarkety kompaktowe (pow. 2 tys. mkw.), supermarkety (pow. 600 – 800 mkw.).